Skip to main content

Bring Your Own Device

BYOD - Bring your own device of bring your own disaster?

Bring Your Own Device (BYOD) is een populair concept in onderwijsinstellingen. Deze aanpak biedt flexibiliteit en kan kostenbesparend zijn voor scholen, maar brengt ook een aantal zwaarwegende uitdagingen met zich mee. We vertellen je alles over wat BYOD precies inhoudt, de voor- en nadelen, en de relatie met het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (IBP-FO). Ook behandelen we hoe en waar je met behulp van Cloudwise BYOD beheerd kunt implementeren op school.

Wat betekent BYOD precies?

BYOD staat voor “Bring Your Own Device” en verwijst naar het beleid waarbij leerlingen hun eigen elektronische apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot het schoolnetwerk en alle beschikbare leermaterialen. Deze apparaten kunnen variëren van laptops en tablets tot smartphones.

Leerlingen loggen in op hun schoolaccount via platforms zoals Google Classroom of Microsoft Teams en hebben zo toegang tot alle benodigde educatieve tools en bronnen via de cloud die je als school aanbiedt. BYOD biedt leerlingen dus de mogelijkheid om het onderwijs dat digitaal wordt aangeboden via hun eigen vertrouwde apparaten te volgen.

Waarom zou je niet moeten kiezen voor BYOD?

Hoewel werken volgens een BYOD aanzienlijke voordelen  op de korte termijn heeft, brengt het ook uitdagingen met zich mee die schoolbesturen veel extra werk kunnen opleveren. Hieronder hebben we de drie zwaarstwegende nadelen van de implementatie van een BYOD-beleid uiteengezet.

Kansenongelijkheid

Niet alle leerlingen hebben dezelfde kwaliteit apparaten. Dit kan leiden tot ongelijkheid in leerervaringen en prestaties. Sommige leerlingen kunnen zich buitengesloten voelen door verouderde technologie.

Beveiliging & Privacy

Persoonlijke apparaten vergroten de risico’s op ongeautoriseerde toegang en gegevensdiefstal. Als school moet je extra maatregelen nemen om de beveiliging en privacy van gegevens te waarborgen. Hierbij kan het gaan om ICT-oplossingen of het volgen van trainingen.

Afleiding in de klas

Leerlingen kunnen gemakkelijk worden afgeleid door niet-educatieve content op hun apparaten. Dit bemoeilijkt het handhaven van de focus en betrokkenheid tijdens de les. Docenten hebben meer tools en strategieën nodig om deze afleidingen te beheren.

Waarom kiezen scholen dan toch voor BYOD?

Als je erover nadenkt om een Bring Your Own Device-beleid te implementeren bij jou op school, kan dit aanzienlijke voordelen opleveren voor jou en je leerlingen. We hebben de drie grootste voordelen op een rijtje gezet.
 
  1. Kostenbesparing – Als school bespaar aanzienlijk op hardwarekosten doordat leerlingen hun eigen apparaten meenemen. Dit maakt budget vrij voor andere onderwijsbehoeften en vermindert de administratieve last van het beheren van schoolapparaten.
  2. Flexibiliteit en gemak – Leerlingen gebruiken hun vertrouwde apparaten. Dit kan hun productiviteit en comfort verhogen en zorgt voor een naadloze leerervaring zonder tijd te verliezen aan het leren gebruiken van nieuwe technologie.
  3. Toegankelijkheid – Leermaterialen zijn via de cloud-gebaseerde platforms zoals Google Classroom of Microsoft Teams altijd en overal toegankelijk. Dit maakt continu leren mogelijk, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Gaan BYOD-constructies en het Normenkader IBP hand in hand?

Kies je ervoor om BYOD te implementeren? Dan moet je als school deze constructie zorgvuldig afstemmen op de richtlijnen die staan in het normenkader IBP-FO en rekening houden met extra werk om een digitaal veilige omgeving te creëren en te behouden. Met de implementatie van deze constructie gaan namelijk veel uitdagingen gepaard die je niet zult ervaren als je alle devices zelf in bezit hebt en makkelijk kan beheren om een veilige en gestandaardiseerde leeromgeving te waarborgen.

BYOD op school is daarmee een constructie die zonder beleid, en zonder de juiste maatregelen en technische ondersteuning, niet in lijn ligt met het normenkader IBP. En dus kan het jouw beweging naar digitaal veilig onderwijs vermoeilijken. En BYOD is, zelfs als jouw school alle uitdagingen heeft getackeld, niet verstandig om bij alle onderdelen van het digitale onderwijs in te zetten.

>> Meer over Digitaal Veilig Onderwijs
>> Meer over het Normenkader IBP

Regels om BYOD in het onderwijs werkbaar te maken

Wil je BYOD werkbaar, gescheiden en beheersbaar houden voor docenten, leerlingen en ouders in bepaalde onderwijssituaties? Het is in dit geval belangrijk dat je als school heldere beleidsregels opstelt. Hoewel onderstaande regels niet alle digitale problemen oplossen, maken ze BYOD wel duidelijker voor alle betrokkenen.

Hierdoor wordt het beheer van BYOD werkbaarder, ligt het beter in lijn met het normenkader IBP en voorkom je veel problemen.

Regels over netwerkgebruik

Op school werk je op het netwerk van de school met een device van (of verstrekt door) de school en het account van de school. Dit kan worden afgedwongen via tools zoals Intune of Workspace, waardoor alleen schoolaccounts worden toegestaan op het device, de programma’s en het wifinetwerk van de school.

Regels over softwaregebruik

Op school gebruik je programma’s waar de school via verwerkers-overeenkomsten met de leveranciers de juiste afspraken over heeft gemaakt. Dit zorgt voor een gecontroleerde en veilige software-omgeving.

Regels over monitoring en webfiltering

Docenten kunnen tijdens de les digitaal orde houden door gebruik te maken van webfiltering en monitoring tools. Hiermee kunnen zij toezicht houden op het internetgebruik van leerlingen en ongewenste websites blokkeren.

Regels over communicatie en transparantie

Leerlingen en hun ouders moeten altijd op de hoogte zijn van het gebruik en de toepassing van monitoring tools. Transparantie over deze maatregelen helpt bij het opbouwen van vertrouwen en zorgt ervoor dat iedereen de regels begrijpt en naleeft.

Regels over scheiding van school en privé

Voor privédoeleinden gebruiken leerlingen uitsluitend hun telefoon, hotspot, eventueel een VPN en hun eigen (Google) account. Dit helpt om een duidelijke scheiding tussen school- en privégebruik te handhaven en voorkomt dat privéactiviteiten het schoolnetwerk belasten.

Digitale toetsen en BYOD: een lastige combinatie?

Bij het afnemen van digitale toetsen brengt BYOD verhoogde risico’s met zich mee vanwege de diversiteit aan apparaten en besturingssystemen die leerlingen gebruiken. Toetsen hebben alleen zin als ze in een veilige, beheerde omgeving worden afgenomen, waarbinnen leerlingen niet kunnen spieken of met elkaar kunnen chatten. Daarnaast kunnen verouderde of incompatibele apparaten technische problemen veroorzaken tijdens het afnemen van toetsen, wat leidt tot ongelijke situaties.

Betrouwbaarheid van de toetsresultaten staat onder druk.

Het is voor scholen moeilijk om de veiligheid en integriteit van de toetsomgeving te waarborgen wanneer leerlingen hun eigen apparaten gebruiken. Dit kan leiden tot ongelijke omstandigheden en de betrouwbaarheid van de toetsresultaten in gevaar brengen. Daarom is het raadzaam om bij belangrijke toetsen gebruik te maken van door de school beheerde en gecontroleerde devices om een eerlijke en veilige toetsomgeving te garanderen.

Heldere kaders voor 100% veilige digitale toetsing en examinering – zónder BYOD!

We hebben een aantal spelregels opgesteld voor veilige digitale toetsing. Over het algemeen is werken volgens een bring your own device principe niet ons advies.

Wil je toch digitale toetsen afnemen met BYOD? Zorg er dan voor dat je altijd een kar met beheerde laptops achter de hand hebt voor noodgevallen. Wij adviseren je hier graag over, dus neem gerust vrijblijvend contact op. Lees ook onze blog over veilig examineren op Chromebooks voor meer informatie.

ICT moet gewoon werken voor het onderwijs

Wij hebben een oplossing waarbij je als school de BYOD devices toch beheerd kan gaan inzetten. Wij hebben een succesvolle werkwijze ontwikkeld; die juridisch is afgetikt; we ouder communicatie faciliteren én waarbij de goedkeuring van de ouders online geregeld wordt. Maak nu vrijblijvend een afspraak om er meer over te weten te komen.

Daarnaast bieden we het COOL leerplatform (PO en VO) en COOL Check aan, waarmee scholen de digitale orde kunnen handhaven en controle kunnen houden in de klas. Maak een afspraak via het onderstaande formulier en we komen je laten zien hoe je BYOD succesvol, beheerd en veilig kunt implementeren op jouw school.

Support