Skip to main content

Nulmeting IBP

Hoe volwassen is uw organisatie binnen het Normenkader?

Tijdlijn | Nulmeting aanvragen | Contact 

Het implementeren van informatiebeveiliging en privacyregels in onderwijsinstellingen kan tijdrovend en kostbaar zijn vanwege complexe normen en wetgeving. Veel onderwerpen die je dient te behandelen heb je mogelijk nog nooit eerder voorbij zien komen. Daarom willen we vanuit Cloudwise op de juiste manier handvatten aanreiken om je stap voor stap door het proces te begeleiden.

Waarom beginnen met een nulmeting?

Iedere school of stichting weerbaar maken tegen digitale dreigingen, dat is onze ambitie. Maar hoe kun je voor deze weerbaarheid zorgen? Eén ding is zeker, vrijblijvendheid is geen optie meer. Dit betekent alleen niet dat het zo ingeregeld is. 

Met onze nulmeting voor het Normenkader IBP helpen we je op weg naar een organisatie die weerbaar is tegen digitale dreigingen. Deze is hiervoor het perfecte hulpmiddel. Met onze nulmeting verkrijg je een duidelijk beeld van de IBP-volwassenheid binnen het schoolbestuur. Vervolgens kan aan de hand van de analyse een adviesgesprek worden gevoerd tussen Cloudwise en het schoolbestuur. Tijdens dit gesprek wordt een concreet stappenplan voor verdere ontwikkelingen besproken en wordt helder wat je tot aan 2027 kunt ondernemen.

Breng je huidige volwassenheidsniveau in kaart met de nulmeting.

Onze nulmeting is een samenvatting van de, nu nog, 15 domeinen van het Normenkader. Per domein wordt uitleg gegeven over wat het domein inhoudt. Ieder domein is onderverdeeld in de vijf volwassenheidsniveaus. Voor de interpretatie van deze niveaus kun je het overzicht rechts gebruiken.

Per onderdeel zul je gaan bepalen wat het huidige volwassenheidsniveau is. Om dit te kunnen bepalen, hebben we uitgewerkt wat je per volwassenheidsniveau moet kunnen afvinken. Het invullen van de nulmeting zal niet bij één persoon komen te liggen. Het is de bedoeling dat per domein de juiste afdelingsverantwoordelijke wordt opgezocht. Daarom hebben we deze duidelijk benoemd per domein, zodat het voor de organisatie snel helder is wie op welk domein bij kan dragen.

Volwassenheidsniveaus van organisaties binnen het Normenkader IBP.

Hoe gaat de nulmeting in haar werk?

Week 1-2
Nulmeting

Neem de tijd om de nulmeting in te vullen. Zo kun je sparren met verschillende afdelingen en intern vragen uitzetten.

Week 3-4
Resultaatanalyse

We analyseren de resultaten van de nulmeting. Deze delen we met je tijdens het adviesgesprek.

Week 5
Adviesgesprek

In het adviesgesprek delen we onze bevindingen rondom de nulmeting en bespreken we praktische zaken.

Week 6-7
Adviesrapportage

Na het adviesgesprek krijgt de organisatie een uitgebreide adviesrapportage inclusief plan van aanpak.

Wil je meer informatie ontvangen?

Hanneke Visser

Onderwijsadviseur bij Cloudwise

Mijn naam is Hanneke, onderwijsadviseur bij Cloudwise Academy! Vol enthousiasme ga ik in gesprek met scholen over Digitaal Veilig Onderwijs, het IBP Normenkader en digitale geletterdheid. Als onderwijswetenschapper geef ik scholen een zo passend mogelijk advies over de integratie van ICT in het onderwijs. Mijn onderwijsachtergrond zorgt ervoor dat ik niet alleen theoretische kennis bezit, maar ook op de hoogte ben van wat er in de praktijk speelt. Hierdoor geef ik advies dat aansluit bij de specifieke behoeften en uitdagingen van scholen.

Neem vrijblijvend contact op over de nulmeting via onderstaand formulier.

Naam(Vereist)
Het e-mailadres waarop we je kunnen bereiken
Het telefoonnummer waarop we je het beste kunnen bereiken
De organisatie waarvoor je werkzaam bent
Heb je vragen en/of opmerkingen? Laat ze hier achter!

Support