Skip to main content

Binnen ons COOL platform werken we voortdurend aan het verbeteren van de privacy en veiligheid. Binnenkort voeren we dan ook twee updates door rond het bewaren en verwijderen van leerlinggegevens. 

Leerlinggegevens verwijderen
Als een leerling naar een andere school gaat, wil je niet meer dat de gegevens van de leerling in het COOL portaal zichtbaar blijven. Wanneer je deze leerling uit de G Suite for Education omgeving haalt, wordt deze vanaf eind mei ook automatisch verwijderd uit het COOL portaal. Zo blijven er nooit gegevens van gebruikers behouden als dit niet meer nodig is. Deze koppeling zorgt voor minder administratie voor de beheerders van COOL.

Overzicht geblokkeerde en inactieve gebruikers
Vanaf eind mei komt er een functionaliteit in COOL waarmee geblokkeerde en inactieve gebruikers uit G Suite overzichtelijk worden weergegeven. De gebruikers kunnen vervolgens door een beheerder worden verwijderd uit G Suite (en dan natuurlijk ook uit COOL).

*Op 17 mei is deze functionaliteit geactiveerd. Hoofdbeheerders kunnen dit inzien via Applicatiebeheer > Instellingen > Gebruikersbeheer.

Hieronder een screenshot zoals het er ongeveer uit gaat zien:

Join the discussion 8 Comments

Leave a Reply

Support