Skip to main content

Digitale Geletterdheid

Betekenis en kerndoelen

Klik snel door naar:

Digitale geletterdheid neemt een belangrijke plek in binnen het onderwijs. Daar ligt de basis om leerlingen beter voor te bereiden op functioneren in een (digitale) samenleving. Maar hoe pak je dit als school aan? En wat is digitale geletterdheid eigenlijk?

Wat is digitale geletterdheid?

De betekenis van digitale geletterdheid is: “Het geheel van praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, digitale informatievaardigheden en computational thinking.”

Technologie speelt een steeds grotere rol binnen onze maatschappij. Het is van belang dat je over voldoende basiskennis en vaardigheden beschikt om je digitaal te kunnen redden. De school speelt hier een belangrijke rol in.

Om deze reden is er besloten om digitale geletterdheid als vast onderdeel onder te brengen in het onderwijscurriculum. Iets weten is stap één, maar er daadwerkelijk mee aan de slag gaan is vaak moeilijker.

Waarom is het belangrijk om te investeren in digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid als vast onderdeel binnen het onderwijs is naar onze mening essentieel. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is zaak dat leerlingen leren hoe ze zich bewust en veilig in een digitale maatschappij kunnen bewegen.

Los van opvoeding ligt hier een belangrijke rol voor het onderwijs in Nederland. Er is alleen één probleem. Volwassenen kunnen op het gebied van digitale geletterdheid ook terreinwinst boeken. Digitaal burgerschap is op dit moment zeker geen vanzelfsprekendheid.

Het maakt het des te uitdagender om hierin als school of scholenstichting goed beleid te voeren.

Wat zijn de kerndoelen van digitale geletterdheid?

Er zijn vier kerndoelen geformuleerd met betrekking tot digitale geletterheid. De één is naar onze mening eenvoudiger om aan de slag mee te gaan dan de ander. We hebben ze afzonderlijk voor je uitgewerkt en hoe je ze een plek kan geven binnen jouw onderwijsprogramma. 

Let op! In november 2023 zijn er concept kerndoelen opgesteld en deze zijn in maart 2024 gepubliceerd. Naar aanleiding van de pilotfase is er nog de mogelijkheid om deze bij te stellen. De eerste en tweede kamer moeten vervolgens hierop goedkeuring geven.

Computational thinking

Computational Thinking stelt kinderen in staat de wereld om hen heen beter te begrijpen en bereidt kinderen voor op een steeds meer gedigitaliseerde samenleving

Mediawijsheid

Het is van belang dat wij in deze steeds sneller veranderende wereld kennis hebben van media, hoe deze tot stand komen en welk effect media hebben op individuen en op de maatschappij

Praktische ICT-vaardigheden

In een maatschappij waarin technologie een steeds grotere rol speelt, is het van belang dat je als burger over voldoende basiskennis en -vaardigheden beschikt om je (digitaal) te redden.

Digitale informatie vaardigheden

De hoeveelheid informatie (op internet) is eindeloos. Bij digitale informatievaardigheden gaat het erom dat je uit die  stroom van informatie de juiste informatie kunt vinden en verwerken.

iCoach digitale geletterdheid - leer de kracht van ICT in het onderwijs

Is digitale geletterdheid verplicht?

Digitale geletterdheid is op dit moment nog niet verplicht, maar gaat dit wel worden. Dus waarom zou je wachten? Het staat hoog op de maatschappelijke agenda en je kunt er dus niet snel genoeg mee aan de slag gaan.

Dit betekent dat de snelheid in ontwikkelingen af zal gaan hangen van het tempo waarin de overheid zal handelen. Om deze reden is er dan ook nog geen definitieve startdatum met betrekking tot het verplichten van digitale geletterdheid in het curriculum.

Samen bouwen we aan een digitale toekomst!

Maak kennis met de Cloudwise Academy

Onze Academy bestaat uit enthousiaste, gecertificeerde trainers en onderwijsadviseurs. Deze Cloudwisers hebben ieder hun eigen expertises en velen van hen hebben een achtergrond in onderwijs en ICT. We bieden op verschillende manieren ondersteuning: van trainingen in ICT-tools tot aan advies en begeleiding in ICT-professionaliseringstrajecten. Denk aan het ontwikkelen van een visie, het creëren van draagvlak bij het schoolteam of het verbeteren van vaardigheden van je medewerkers. Elke begeleiding is op maat en gericht op het type onderwijs en de inzet van technologie op jouw school.

Basiscursus
i-Coach

Hoor jij de term ‘Digitale geletterdheid’ steeds vaker, maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen of hoe je ermee aan de slag kunt? Dan is deze cursus iets voor jou!

Meer informatie

Opleiding
Post-hbo i-Coach

Tijdens de opleiding Post-hbo I-Coach verwerf je competenties die je nodig hebt om het gebruik van digitale middelen beleidsmatig te integreren in je onderwijs.

Meer informatie

Visiespel Digitale Geletterdheid

Een visie vormt de basis in ons onderwijs. Maar hoe kom je samen met je team tot een gedragen visie op digitale geletterdheid? En hoe vertaal je deze naar de praktijk?

Meer informatie

Basiscursus Digitale Geletterdheid

Hoe zorg je ervoor dat je de leerlingen digitale vaardigheden aanleert? Leer de kerndoelen te vertalen naar de praktijk, doe inspiratie op voor in de klas en pas deze direct toe.

Meer informatie

Support