Skip to main content

|

Klantcase:

Stichting Ieder Kind Telt

Toen wij vijf jaar geleden een visie op ons ICT-onderwijs ontwikkelden binnen Ieder Kind Telt, was deze met name gericht op de inzet van digitale middelen binnen het onderwijs. Dit was toen nog vooruitstrevend, maar inmiddels is dit de dagelijkse gang van zaken.

|

Klantcase:

Stichting Ieder Kind Telt

Toen wij vijf jaar geleden een visie op ons ICT-onderwijs ontwikkelden binnen Ieder Kind Telt, was deze met name gericht op de inzet van digitale middelen binnen het onderwijs. Dit was toen nog vooruitstrevend, maar inmiddels is dit de dagelijkse gang van zaken.

Hoe werk je aan digitaal geletterd onderwijs?

Stichting Ieder Kind Telt is een onderwijsorganisatie met 10 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn. Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 is er gestart met een visietraject die als doel had om tot een stichting brede visie op digitale geletterdheid te komen. Ook het definiëren van een nieuwe taakomschrijving voor de ICT’ers op de scholen maakt onderdeel uit van dit traject. Directeur van SBO De Brug en tevens bovenschools ICT-coördinator van de stichting Martijn Kelder, die dit traject aanstuurt, vertelt er meer over.

Voor nu en voor later

“Digitaal geletterd zijn en worden, is voor onze leerlingen niet alleen nodig om later goed te kunnen participeren in de maatschappij. Ze hebben het nu al nodig om te kunnen leren en de wereld om zich heen te begrijpen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze leerkrachten. Toen wij vijf jaar geleden een visie op ons ICT-onderwijs ontwikkelden binnen Ieder Kind Telt, was deze met name gericht op de inzet van digitale middelen binnen het onderwijs. Dit was toen nog vooruitstrevend, maar inmiddels is dit de dagelijkse gang van zaken”.

Een goed begin: een gezamenlijke visie

Eind 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen opgeleverd voor de actualisatie van het curriculum rondom digitale geletterdheid. In 2020 heeft de curriculumcommissie het ministerie van OCW geadviseerd voorstellen te gebruiken bij de actualisatie van de kerndoelen. In 2021 is er gestart met de actualisatie van de examenprogramma’s en eind 2022 met het opstellen van de kerndoelen voor digitale geletterdheid. “Daarom was het voor ons nu het moment om de visie op ICT in ons onderwijs te herijken. Ons doel is om aan het einde van dit schooljaar een nieuw visiedocument te hebben, waarin we de volgende punten hebben beschreven:

  • De visie op ICT binnen ons onderwijs
  • De visie op digitale geletterdheid voor leerlingen EN medewerkers
  • Een beschrijving van de taken voor de toekomstig  ICT-er en een mooie benaming voor deze functie”.

De begeleiding van Cloudwise Academy levert niet alleen een document op voor stichting Ieder KInd Telt, maar zorgt er tevens voor dat er binnen de organisatie ook structureel aandacht is voor onderwijskundige ICT-ontwikkelingen en dat deze op een goede wijze worden geïmplementeerd en geborgd.

Iedere school zijn eigen accent

Als aan het einde van dit traject duidelijk is op welke wijze het onderwijs rondom digitale geletterdheid en de inzet van ICT wordt vormgegeven, krijgen alle scholen de opdracht om deze visie op schoolniveau uit te werken. ‘We willen namelijk voorkomen dat we straks 11 scholen krijgen die exact hetzelfde gaan doen’. Wij vinden het binnen ‘Ieder Kind Telt’ juist belangrijk dat iedere school zijn accent kan toepassen in een eigen onderwijsconcept. Met de algemene visie voorkomen we dat scholen tot stilstand komen.  Hiermee zorgen we dat stichting ‘Ieder Kind Telt’ de komende jaren klaar is voor de toekomst.

De keuze voor Cloudwise Academy

Stichting Ieder KInd Telt heeft voorafgaand aan dit traject gebruik gemaakt van een quickscan van SIVON, gebaseerd op het Vier in Balans model. Uit deze scan kwam duidelijk naar voren dat er binnen de stichting nog geen concrete visie op digitale geletterdheid is beschreven. De stichting is daarom op zoek gegaan naar een ICT onderwijspartij die hier veel ervaring in heeft en is uitgekomen bij Cloudwise Academy. De onderwijsadviseurs van Cloudwise hebben een masterclass gevolgd om het visiespel van SLO te spelen. ‘Je merkt dat de adviseurs van Cloudwise Academy echte experts zijn.’ ‘Ik hoefde nergens naar om te kijken en we kregen de mogelijkheid het traject volledig op maat af te stemmen’, aldus Martijn Kelder.

De kernwaarden van de stichting: openheid, ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen en optimisme, hebben als basis gediend voor de visie op digitale geletterdheid. Cloudwise Academy is dit schooljaar met onze kenniskring ICT gestart met het visietraject, welke 5 bijeenkomsten omvat. In de eerste bijeenkomst is gestart met een sessie over het concept ‘digitale geletterdheid’, zodat alle medewerkers hetzelfde beeld hebben bij dit onderwerp. In de tweede sessie wordt het visiespel gespeeld. Vanuit de theorie van deep democracy, wordt met de kenniskring ICT aan de hand van stellingen vastgesteld welke onderwerpen bepalend zijn voor de wijze waarop digitale geletterdheid vorm krijgt op de scholen. De derde sessie sluiten ook de directeuren aan bij de kenniskring. In deze fase is het belangrijk dat ook directeur worden meegenomen om tot een duidelijke visie te komen. Zij hebben een grote invloed op het vervolg van dit traject. In de vierde sessie gaan we op basis van de geschreven visie een aantal doelstellingen formuleren, waar de komende jaren structureel aan gewerkt zal worden. De laatste sessie staat de rol van de ICT-er centraal. Hierin leggen we vast wat de taken en de rol moet zijn binnen de school.

Support