Skip to main content

Digitale geletterdheid is hot. Dit is niet zo gek, want onze digitale samenleving verandert steeds sneller. Als school kun je dan niet achterblijven. Hoeveel aandacht krijgt de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij jou op school? Veel scholen zijn al bezig met het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid. In deze blog leggen we je uit wat digitale geletterdheid is en hoe je zelf een leerlijn ontwikkelt.

Wat is digitale geletterdheid?
Digitale geletterdheid staat voor alle digitale vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om goed te kunnen functioneren in de digitale samenleving van nu. Steeds meer scholen ontwikkelen een leerlijn en visie waarin de vaardigheden van digitale geletterdheid terugkomen. De visie geeft houvast en richtlijnen voor de leerlijn. Vooral scholen in het primair en voortgezet onderwijs werken hieraan. In het MBO, HBO en WO lijkt hier minder aandacht voor te zijn, maar ook daar is het van belang dat er structureel aandacht gegeven wordt aan digitale geletterdheid. Zo zijn de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière klaar voor het werken in de digitale wereld.

Vier vaardigheden binnen digitale geletterdheid
Om het concreter te maken, onderscheiden we vier onderdelen binnen digitale geletterdheid:  ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Deze vaardigheden kun je als basis gebruiken bij het creëren van de leerlijn. Hieronder een korte uitleg.

ICT basisvaardigheden

  • weten hoe je met een computer kunt werken;
  • weten hoe je informatie kunt zoeken en kunt verwerken;
  • weten hoe je veilig kunt internetten en hoe je je accounts en bestanden moet beveiligen.

Informatievaardigheden

  • weten welke informatie je nodig hebt en hoe je die het beste kunt vinden;
  • weten hoe je de verzamelde informatie kunt beoordelen, verwerken en gebruiken.

Mediawijsheid

  • weten welke nieuwe media er zijn, hoe je ze kunt gebruiken en hoe je jezelf online presenteert.

Computational thinking

  • weten hoe je problemen oplost met behulp van digitaal gereedschap.

Digitale geletterdheid is onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden. Wil je de leerlijn uitbreiden met nog meer relevante vaardigheden? Ga dan aan de slag met alle 21e eeuwse vaardigheden.

Zelf aan de slag
Om een visie en leerlijn te creëren rondom digitale geletterdheid, is het van belang dat je iedereen erbij betrekt. Bestuurders, directeuren en leerkrachten moeten meedenken om het tot een succes te maken. Als school kun je leerkrachten de ruimte geven om samen met de leerlingen te ontdekken welke nieuwe tools er wel of niet werken. Op deze manier wordt de leerlijn steeds verbeterd en ontwikkeld. Ga met de leerlingen in gesprek over onderwerpen als privacy, social media, nepnieuws en smartphonegebruik. Bedenk vooral dat de leerstof aan moet sluiten op de leefwereld van de leerlingen van nu.

Meer uitleg & voorbeelden
Natuurlijk hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn voorbeelden van leerlijnen van het SLO die je kunt gebruiken. Wij hebben nog een aantal handige links voor je verzameld die je helpen om je visie en leerlijn te bepalen. Bekijk ze en ga ermee aan de slag!

Voorbeelden leerlijnen – SLO

Handboek digitale geletterdheid – Kennisnet

Checklist digitale geletterdheid in het onderwijs – Kennisnet

Voorbeeldmateriaal 21e eeuwse vaardigheden

Heb jij al ervaring met een leerlijn rondom digitale geletterdheid? Laat in een reactie je ervaringen weten!

Join the discussion 2 Comments

  • Jacqueline Siebbeles schreef:

    Ik zit ook midden in proces van het ontwerpen van een leerlijn digitale geletterdheid. Ik vind de lessen van Stichting FutureNL in LessonUp heel waardevol. Deze site bevat allerlei lessen, vrij verkrijgbaar, waarbij goed aangegeven staat voor welke leeftijd de les is bedoeld en ze zijn gerubriceerd per domein. Zo kun je handig je eigen lessen per leerjaar en per domein selecteren en een eigen leerlijn creëren!

Leave a Reply

Support