Skip to main content

In onze ICT updates heb je het kunnen lezen: Google Formulieren was al gekoppeld met Google Classroom maar krijgt nu een eigen vergrendelmodus die ook zichtbaar is in Classroom. Maar hoe werkt dit eigenlijk? We leggen het graag aan je uit! (let op: deze update is een bèta versie en wordt langzamerhand beschikbaar gemaakt voor iedereen).

Toetsopdracht aanmaken in Google Classroom
Onder het kopje Schoolwerk in Google Classroom, kun je nu een toetsopdracht aanmaken. Dit is een nieuwe feature. Als je kiest voor toetsopdracht, wordt er direct een Google Formulier gekoppeld aan je toetsopdracht. Zo kun je vanuit Google Classroom een toets maken. Natuurlijk kun je ook een bestaande toets gebruiken voor een toetsopdracht in Classroom.

Het grote voordeel hierbij is dat je als leerkracht in een Google formulier per vraag punten toe kunt kennen (dit was al zo). Deze punten worden automatisch bij elkaar opgeteld tot een cijfer. Dit cijfer is dankzij de koppeling direct zichtbaar in Google Classroom.

De vergrendelmodus
Vanuit Google Classroom en vanuit Google Formulieren kun je de vergrendelmodus aanzetten voor toetsopdrachten. Hierdoor kunnen leerlingen niet ongezien de vragen lezen, antwoorden opzoeken op internet en vervolgens teruggaan naar de toets om de antwoorden in te vullen.

Als een leerling voor de tweede keer het toetsformulier opent, ontvangt de leerkracht hier een melding van in zijn/haar mailbox.

Toetsmodus van COOL
Gebruik je ons COOL portaal? Dan kun je nog steeds de toetsmodus gebruiken. Met deze toetsmodus vergrendel je alle soorten toetsen en websites voor jouw leerlingen. Dus niet alleen een Google formulier. Sommige PO scholen gebruiken de toetsmodus als focusmodus, bijvoorbeeld bij oefeningen van begrijpend lezen.

Leave a Reply

Support