Skip to main content

Update 30-11-18: het college voor Toetsen en Examens heeft het volgende gedeeld: In het afgelopen jaar is het digitale afnameplatform Facet, waarop de digitale adaptieve Centrale Eindtoets aan scholen wordt aangeboden, intensief doorontwikkeld. Recentelijk is gebleken dat een voldoende stabiele digitale afname van de Centrale Eindtoets in 2019 niet gegarandeerd kan worden.

Dit betekent dat er in 2019 helaas niet digitaal getoetst kan worden op Chromebooks.

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) heeft een digitaal programma ontwikkeld waarin veilig getoetst kan worden: Facet. Dat is een computerexamensysteem voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Hoe werkt dat?

Hoe werkt de Centrale Eindtoets met Facet
Facet bestaat uit drie onderdelen: een portal, een afnamemonitor en een afname omgeving voor leerlingen. De portal is voornamelijk voor de school zelf. Hierin wordt de Centrale Eindtoets bestelt, staan de leerlinggegevens en worden rapportages opgevraagd. Met de afnamemonitor wordt de afname van de toetsen begeleid en gemonitord. De afname omgeving is speciaal voor leerlingen. In deze omgeving maken zij de toetsen. Ook is er een oefenomgeving. Hiermee kunnen leerlingen zich goed voorbereiden op de Centrale Eindtoets.

Hoe maak je gebruik van Facet?
Scholen kunnen niet zomaar gebruik maken van Facet. Hiervoor moet je je eerst aanmelden via de portal Centrale Eindtoets van het CvTE. Heeft jouw school geen systeembeheerder, neem hiervoor dan contact op met je ICT-partner, zoals Cloudwise. De school stuurt de datum & tijdstip van de toets en een lijst met nummers van Chromebooks die gebruikt gaan worden naar de ICT-partner toe. Deze zet vervolgens de Chromebooks in Facet modus. Heb je wel een systeembeheerder dan kan die persoon ook zelf de Facet modus aan- en uitzetten.

De Centrale Eindtoets afnemen
Als Facet is aangezet op het juiste tijdstip, ontvangt de afnameleider in de afnamemonitor van jouw school alle toegangscodes voor leerlingen. De afnameleider zorgt ervoor dat de afname van de toets in goede banen geleid wordt. Hij of zij zet de Chromebooks klaar voor de toets en deelt de toegangscodes uit aan de leerlingen. De leerlingen gaan daarna aan de slag met de toets. Leerlingen kunnen onderdelen van de toets zelf inleveren, maar deze gaat eerst nog langs de afnameleider om te controleren of alle vragen zijn ingevuld. De toets kan eventueel nog teruggegeven worden aan de leerling om openstaande vragen alsnog in te vullen. Daarna levert de afnameleider de toets definitief in.

Verwerken van de resultaten
De ingevulde toetsen komen direct binnen bij DUO. Ze hebben eigen nakijksoftware ontwikkeld die snel alle toetsen nakijkt. Dit is mogelijk dankzij de directe verbinding tussen de Chromebooks en de DUO servers. Dankzij deze verbinding kan niemand de resultaten beïnvloeden.

Vragen over werken met Facet?
Wil jij ook de Centrale Eindtoets op je Chromebooks laten doen? Neem contact op met Cloudwise: we helpen je graag verder!

Meer informatie over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets is te vinden op www.centraleeindtoetspo.nl.

Leave a Reply

Support