Skip to main content

Medewerkers hebben toegang nodig tot de gebruikte systemen binnen de school om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent in de praktijk dat er op verschillende plekken door verschillende mensen accounts worden aangemaakt voor een medewerker. Dit kost veel tijd, is foutgevoelig en bovenal komt het de informatiebeveiliging niet ten goede. Met de nieuwe HR-koppeling van Cloudwise en ParnasSys is dit verleden tijd.

Voorkom dubbel werk en borg privacy
Deze unieke koppeling maakt het mogelijk om vanuit je HR-systeem medewerkeraccounts voor ParnasSys, Google, Microsoft en het COOL platform van Cloudwise te beheren. De HR-koppeling omvat een geautomatiseerd proces voor het aanmaken, wijzigen en deactiveren van medewerkeraccounts. 

Schoolbesturen hoeven zich geen zorgen meer te maken of een medewerker wel of geen rechtmatige toegang heeft tot de systemen. Vervelende situaties, zoals een vertrekkende medewerker die nog toegang blijkt te hebben tot privacygevoelige informatie, worden hiermee voorkomen.

Duidelijk wie verantwoordelijk is
Door het HR-systeem leidend te maken wordt het handmatige proces van accountbeheer bij de verschillende afdelingen weggehaald en ligt de verantwoordelijkheid bij de personeelsadministratie. Dat is dé centrale plek waar medewerkergegevens worden beheerd en medewerkers in of uit dienst worden gemeld. Met de HR-koppeling worden wijzigingen met één enkele handeling doorgevoerd in de verschillende systemen.

Beschikbaarheid HR-koppeling
Voor schoolbesturen die werken met AFAS en HR2day is de HR-koppeling al gerealiseerd. 

Schoolbesturen die gebruik maken van de HR-koppeling krijgen gratis de beschikking over de nieuwe Google of Microsoft koppeling van ParnasSys. Lees hier meer over deze koppeling.

Join the discussion 2 Comments

  • Erik-Jan Holleman schreef:

    Goedemiddag,

    Graag ontvang ik informatie over de HR-koppeling va Parnassys met Office365. Ook zou ik graag willen weten wat de kosten zijn voor deze koppeling.

    • Talia schreef:

      Bedankt voor je bericht. Uit onze administratie blijkt dat jullie klant zijn via onze partner HCS. Zij zijn over je vraag geïnformeerd en zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Leave a Reply

Support