Skip to main content

Tegenwoordig is er voor elk probleem wel een ‘coach’ te vinden die dit vol toewijding met je op wil pakken. Van loopbaancoach en relatiecoach, tot mentalcoach en opruimcoach. En dan hebben we tegenwoordig natuurlijk de welbekende (of misschien juist beruchte) ‘lifestylecoach’ die zich niet graag laat beperken, maar je kan helpen met je hele leven.

Misschien herken je deze sarcastische ondertoon wel uit de fragmenten van Arjen Lubach en Kasper van der Laan, die hun mening over de huidige coachingscultuur in Nederland niet onder stoelen of banken steken.

Nadruk op ontwikkeling
Coaching lijkt een fenomeen dat net als vele andere verschijnselen begon in Amerika, om zich vervolgens te verspreiden over Europa. Waar de groei in Amerika van het aantal coaches inmiddels gestagneerd lijkt, zien we overduidelijk dat het in Nederland nog exponentieel groeit. En dit is niet zonder reden. Ondanks dat dit beroep door recente nieuwsberichten wat minder serieus door de media is weggezet, zijn er de afgelopen jaren toch steeds meer wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de effectiviteit van coaching. Uiteindelijk is een coach volledig gefocust om je te helpen met jouw eigen ontwikkeling, waarbij je de kans krijgt om je talenten optimaal te benutten, op allerlei vlakken.

Coaching in de ICT
Maar, laten we ons nu eens focussen op de term ‘coach’ binnen een ICT-kader. Wat in Nederland wellicht een bekende term is voor ICT-coördinatoren, is natuurlijk de ‘i-Coach’. Dit is een geaccrediteerde Post-HBO opleiding waarbij ICT, onderwijskunde en didactiek gecombineerd worden. Ondanks dat we ICT-coördinatoren vooral willen aanmoedigen om zichzelf verder te ontwikkelen tot bijvoorbeeld i-Coach, is dit niet het soort coach die hier nu centraal staat. In de i-Coach opleiding is “coaching” (in dit geval het ‘begeleiden, enthousiasmeren en inspireren van collega’s’) namelijk een klein onderdeel van de volledige opleiding.

Waar hebben we het dan wel over? In deze blog gaat het over onderwijsspecialisten die zich focussen op de integratie van technologie in de klas om het leerproces van leerlingen te optimaliseren én de efficiëntie van docenten te verbeteren. In Amerika is dit, opnieuw, een functie die zijn plaats al behoorlijk goed kent binnen de onderwijssector; vaak met de term ‘Instructional Technology Coach’. Deze coach ondersteunt leraren en werkt met hen samen om uitdagingen in hun klaslokaal aan te pakken met technologie. In Amerika is er al onderzoek gedaan naar resultaten van het inzetten van zulke coaches. Zo is te zien dat leraren die één-op-één begeleiding ontvingen van coaches, technologie zo inzetten in hun klas dat vaardigheden als ‘samenwerken’, ‘communiceren’, ‘kritisch denken’, creativiteit’ en ‘eigenaarschap’ (welbekende 21e-eeuwse vaardigheden) beter bij de leerlingen ontwikkeld worden. Daarnaast gaven deze gecoachte docenten aan meer zelfvertrouwen te hebben om technologie op een waardevolle manier in te zetten in de klas. Ook vond ruim driekwart dat de werkstress verminderd werd door coaching én was 80% van de ondervraagde docenten het ermee eens dat ‘instructional technology coaching’ de betrokkenheid en leerproces van leerlingen verbeterde.

Dus, als er zoveel voordelen hangen aan het inzetten van gespecialiseerde leraren die één-op-één begeleiding bieden, waarom wordt dit dan nog niet in Nederland toegepast?

Hindernissen
Als we conclusies mogen trekken uit gesprekken met eigen klanten, kunnen we hier een aantal antwoorden op bedenken. Zo is de Cloudwise Academy afgelopen schooljaar begonnen met het Google Coaching Programma. In dit traject, gedurende één schooljaar, leiden wij enthousiaste ICT-coördinatoren op tot gecertificeerd Google Coach. Een quote uit het programma die goed de inhoud vertaalt, is: “Het gaat niet alleen om de vaardigheden van docenten te veranderen. Je moet ook hun mentaliteit veranderen, zodat ze inzien dat je technologie effectief kunt gebruiken om les te geven in de digitale wereld.”

Voordat wij dit programma zijn gestart hebben we, samen met Google zelf, meerdere personen mogen spreken die geïnteresseerd waren in een dergelijk traject. Tijdens de allereerste gesprekken kwam al meteen één duidelijk obstakel naar voren; velen hadden in hun functie geen ruimte om collega’s één-op-één ondersteuning te bieden. Toch wel een kleine vereiste als je de ambitie hebt om ‘coach’ te worden.

Zoals zoveel problemen in onderwijsland, lijken we ook hier weer terug te komen op de meest basale struikelblokken; gebrek aan tijd, geld en uiteraard leraren. Zelfs onze huidige ‘coaches-to-be’ die enthousiast en vol vertrouwen het programma zijn begonnen, werden in hun ontwikkeling belemmerd door te moeten invallen tijdens hoog ziekteverzuim.

Hoe krijgt coaching een plek?
Daarnaast kan natuurlijk ook de vraag gesteld worden of ‘coaching’ überhaupt een plekje weet te bemachtigen als serieus onderdeel van professionalisering binnen het Nederlandse onderwijs. Uiteraard kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar we zien wel dat er een verandering nodig is om gedreven ‘coaches-to-be’ de tijd en ruimte te gunnen om zichzelf te ontwikkelen tot volwaardige coach. Deze gewenste verandering begint bij het serieus nemen van de voordelen van een coach in huis, om vervolgens uren te kunnen faciliteren voor zowel de coach als de ‘coachee’ (persoon die gecoacht wordt). Voorlopig zullen er nog scholen zijn die hier niet aan kunnen voldoen, zeker als we kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt. Toch zien wij potentie in deze variant van professionele ontwikkeling en geloven we dat ook wij mettertijd net zulke positieve resultaten behalen als dat nu al in Amerika wordt gezien. Want uiteindelijk willen scholen in Nederland natuurlijk ook (nog meer!) betrokken en leergierige leerlingen die in de klas allerlei waardevolle vaardigheden leren met behulp van ICT. Uiteindelijk zullen het vooral de scholen met een vooruitziende blik zijn, die de relevantie van coaching inzien en hier ruimte voor maken. En laat dat nu net gelden voor een groot aantal scholen die de weg naar Cloudwise hebben gevonden.

Ben jij enthousiast over de mogelijkheden die coaching biedt? In september starten we graag met een nieuwe groep gedreven onderwijsspecialisten. Benieuwd hoe het één van de deelnemers tot nu toe is bevallen? Bekijk dan deze korte video om een indruk van het Google Coaching Programma te krijgen!

Leave a Reply

Support