Skip to main content

Onderwijs thuis en op school: we zijn er met z’n allen inmiddels aan gewend. Zo is hybride werken het afgelopen jaar redelijk ingeburgerd. Maar wat brengt de toekomst nu de maatschappij weer verder opengaat en we terug gaan naar ‘normaal’? Voor het onderwijs rijst de vraag: moeten we hybride leren structureel gaan inzetten?

Op dit moment kunnen wij als Cloudwise beamen dat er hoe dan ook geen weg terug is. Volgens de MBO-raad verhoogt online onderwijs de kwaliteit en kan het ruimte creëren voor extra begeleiding van studenten. Het geeft docenten bovendien de mogelijkheid om tijdens het oefenen bij te sturen of suggesties te doen. Dit leidt tot meer mogelijkheden in werkvormen en keuzevrijheid voor leerlingen.

Digitale leeromgeving
Als gezegd kan niemand met zekerheid zeggen hoe de toekomst eruitziet. Maar als je je als school goed voorbereid wilt zijn, is het goed om daar nu al serieus aandacht aan te geven wil je straks niet met 2-0 achter komen te staan. Gelukkig waren er ook vóór Covid al veel docenten aan het experimenteren met digitale tools zoals Classroom, Teams of Meet. Hybride leren is dan ook niet iets wat zich in toekomst gaat afspelen, want de toekomst is al lang begonnen.

Structureel inzetten
Door Covid zijn veel enthousiaste docenten direct en veelvuldig gebruik gaan maken van de online samenwerkingstools. Plotsklaps moesten ze online les gaan geven in een virtueel klaslokaal. Nu we weer terug zijn naar ‘normaal’ en we weten hoe het is om elkaar alleen virtueel te ontmoeten, hebben we de voor- en nadelen van hybride werken zelf aan den lijve ondervonden. Wegen we de voor- en nadelen tegen elkaar af, dan zal het voor de meeste docenten en leerlingen logisch zijn om hybride leren structureel te gaan inzetten. De positieve ervaringen kunnen we zodoende behouden en we
kunnen de voordelen van hybride werken meenemen naar de toekomst.

Digitale vaardigheden
Vanaf de dag dat al onze leerlingen thuis moesten blijven is het aantal devices per klas ongekend gestegen. We zijn dus heel snel thuisgeraakt in hybride leren en de oefensoftware die daarvoor beschikbaar was. En we zien geen enkele reden om dit los te gaan laten in de toekomst. Leerlingen die langdurig ziek zijn bijvoorbeeld, kunnen de lessen heel goed digitaal blijven volgen. Nu we dus redelijk gewend zijn geraakt aan hybride leervormen heeft dat automatisch tot gevolg dat ook de digitale vaardigheden van de leerlingen beter zijn geworden. En dat is mooi meegenomen als we naar de toekomst kijken. Omdat leerlingen in hun toekomstige banen steeds meer gebruik maken van digitale middelen is het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd vaardig worden in het gebruik van de tools.

Persoonlijk contact
Vanuit technologisch oogpunt gezien is het momenteel heel goed mogelijk hybride onderwijs verder te professionaliseren. Feit blijft dat als je het de leerlingen zelf vraagt de helft bepaalde zaken toch liever thuis blijven doen. (Bron: kennisnet.nl) Toch zijn er voldoende redenen om fysiek onderwijs aan te blijven bieden. Het is niet voor niets dat de periode met onderwijs op afstand heeft laten zien dat kwetsbare leerlingen hard getroffen werden, aldus de VO-raad. Dan wordt het des te meer duidelijk dat persoonlijk contact met de docent het onderwijs alleen maar ten goede komt, en dat iedere leerling anders is en iets anders nodig heeft.

Veranderende technologie
Concluderend kunnen we stellen dat door de technologie die zich ontwikkelt, ook de onderwijsmogelijkheden zich verder ontwikkelen. Cloudwise loopt hierin graag voorop met een onderwijskundige visie die aansluit bij de gedachten over hybride onderwijs. Ben je werkzaam in het VO en zou je hierover eens met ons ideeën willen uitwisselen? Klik hieronder op de button voor een vrijblijvend gesprek met Marco (Accountmanager VO).

Leave a Reply

Support