Skip to main content

Google publiceerde 17 juni 2022 deze blog met een update over maatregelen die genomen worden rond privacy en de verwerking van gegevens. Hieronder vind je een vertaling:

Google is met de Nederlandse overheid in gesprek over de Data Protection Impact Assessment (DPIA) van de Google Workspace en Workspace for Education. Om openheid en vertrouwen te waarborgen heeft Google een blog gepubliceerd over wat dit gesprek en de daaruit voortgekomen nieuwe afspraken inhouden en betekenen voor de toekomst.

Dataverwerking
Als gevolg van de continue samenwerking tussen Google en de Nederlandse overheid, kondigt Google de intentie aan om nieuwe contractuele privacyverplichtingen voor servicegegevens (de data die door Google verzameld wordt bij het gebruik van Cloud Services) aan te bieden die aansluiten bij de verplichtingen die we bieden voor klantgegevens (de data die Google verzamelt door middel van diensten die gebruikt worden door klanten en eindgebruikers). Zodra deze nieuwe verplichtingen algemeen beschikbaar zijn, zullen we servicegegevens pas in opdracht van klanten verwerken. Er gelden echter uitzonderingen. Bepaalde processen, zoals facturatie- en accountbeheer, capaciteitsplanning en prognosemodellering, en het detecteren, voorkomen en reageren op beveiligingsrisico’s en technische problemen zal Google als beheerder uit blijven voeren.

Google zal meer details verstrekken wanneer deze updates, gepland voor Google Workspace, Google Workspace for Education en Google Cloud-diensten, vanaf 2023 en in opeenvolgende fasen tot 2024 geïmplementeerd worden.

Chrome OS
Tegelijkertijd werkt Google aan de ontwikkeling van een versie van Chrome OS (inclusief de Chrome browser die draait op beheerde Chrome OS-devices) waarvoor vergelijkbare verwerkingsafspraken gemaakt zullen worden. In overeenstemming met het doel van Google om hun klanten en gebruikers meer transparantie en controle over hun gegevens te bieden, streeft Google ernaar om deze bijgewerkte versie van Chrome OS, zodra deze voltooid is, te leveren aan hun Enterprise- en Education-klanten over de hele wereld.

Meer informatie?
Google erkent dat privacyregulering een cruciale rol speelt bij het verdienen en behouden van het vertrouwen. Voor meer informatie omtrent de aanpak van Google op het gebied van naleving van privacyafspraken, kun je terecht bij hun Privacy Resource Center.

Support