Skip to main content

IKC Overhoeks is sinds 2021 gevestigd in de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord. Deze wijk is flink in ontwikkeling en zorgt voor de nodige dynamiek. De school wil niet alleen een leer- en ontmoetingsplek voor kinderen zijn, maar ook voor volwassenen. Zo wil de school een relatie met de buurt opbouwen en ruimte delen om duurzaam te zijn. De school werkt tevens samen met een partner voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang. Bij binnenkomst stuiten we op een rijtje kleuters die gaan sporten in de gymzaal.  We spreken met Frank Meulepas, ICT-coördinator, leerkracht en bouwcoördinator.

Wat was voor jullie de reden om met COOL Check te werken?
“Onze school loopt op veel vlakken voorop en we proberen graag nieuwe dingen uit. We zijn bijvoorbeeld een Early Bird school, hebben een internationaal curriculum (IPC) en werken adaptief. Onze populatie leerlingen is zeer divers en vaardig. Zo merkten we dat bij Cito-toetsen en oefeningen via Snappet sommige leerlingen een extra tabblad openden en de antwoorden opzochten. Dat ging vliegensvlug in de browser van Google. Daar moesten we heel alert op zijn. We werken al met COOL en konden met de module Meekijken voor een deel ongewenst gedrag voorkomen. De leerkracht kan op het scherm meekijken en met de optie “webfilteren” wordt  een extra tabblad automatisch gesloten. Deze oplossing werkte echter niet 100% stabiel, waardoor leerlingen soms nog steeds snel een antwoord konden opzoeken. Collega’s waren hier niet blij mee, dus gingen we op zoek naar een betere oplossing. Dit bleek voor ons COOL Check te zijn. De school had al eens meegedaan met een pilot van de voorloper van COOL Check, de Examenapp. Daarom leek dit ons interessant.”

Ook werken met COOL Check? Klik hier!

Hoe zijn jullie begonnen en wat zijn de ervaringen?
Het was eigenlijk heel simpel. Na een korte digitale instructie heeft Cloudwise COOL Check geactiveerd en konden we aan de slag. Ik heb het zelf uitgelegd aan mijn collega’s in groep 7 en 8. In januari hebben we met COOL Check de M-toetsen van Cito Leerling in Beeld afgenomen. We hebben de URL van het portaal gekopieerd en de toets klaargezet voor de leerlingen. De leerlingen loggen in met hun school account en wachtwoord en konden vervolgens op het tegeltje van Cito klikken. Het was heel intuïtief en verliep vlekkeloos. Soms klikten sommige leerlingen in het begin nog wel eens per ongeluk op het verkeerde tegeltje of wilden te snel hun e-mail nog even bekijken. In COOL Check kun je niet terugbladeren, dus moesten de leerling de kioskapp opnieuw opstarten. Het is belangrijk dat leerlingen goed geoefend hebben en dat ze bij het starten van de digitale toets goed begeleid worden. Het was voor ons en de leerlingen een nieuwe route en dat vergt altijd enige (extra) voorbereiding. Voor de leerkracht betekent COOL Check wel een extra stap: je moet eerst alles klaarzetten in Cito en daarna nog eens in COOL Check. Dit vergroot de kans dat er iets misgaat. Het zou prettig zijn als er in COOL Check een functie komt, waarmee je direct de Cito-toets kunt aanvinken, zodat je niet telkens de URL of de datum hoeft in te voeren. Hoe intuïtiever een product werkt, hoe beter het is. Zeker als we de tool op andere scholen willen inzetten, is dit een aandachtspunt.”

Reacties van leerlingen?
“Voor leerlingen is het allemaal niet zo bijzonder. Ze begrijpen dat het eerlijker is als de toets onder dezelfde omstandigheden wordt gemaakt. In de oude situatie vonden kinderen (of ouders) het oneerlijk als de een wel stiekem een rekenmachine gebruikt en de ander niet.”

Heb je nog tips en tops?
“Om COOL Check op alle scholen binnen onze stichting in te zetten, moeten we goed kijken naar een manier om de tool wat efficiënter te gebruiken. Ondanks dat het eenvoudig is, is het toch een extra stap voor de leerkracht. Aan de andere kant is het een afweging tussen een stukje ongemak en een betrouwbaar resultaat. Voor leerkrachten die nog niet digitaal vaardig zijn, is goede begeleiding van groot belang. Al met al blijven wij COOL Check gebruiken. Misschien ook wel voor minder belangrijke toetsen en oefeningen in Snappet bijvoorbeeld.”

Het was eigenlijk heel simpel. Na een korte digitale instructie heeft Cloudwise COOL Check geactiveerd en konden we aan de slag.

Frank MeulepasICT-coördinator, leerkracht en bouwcoördinator

Leave a Reply

Support