Skip to main content

Inhoud

In deze basisopleiding 21st century skills maken we kennis met een aantal methodieken om je
onderwijs in te richten en te organiseren aan de hand van 21st century skills. Na het volgen van
de opleiding ben je in staat om onderwijs anders in te richten en kun je ook beargumenteren
waarom je dit wilt. Daarnaast kun je collega’s enthousiasmeren en kun je hen aan de hand van
coaching principes meenemen in de transitie naar goed hedendaags onderwijs waarbij jij een
voortrekkersrol vervult. De opleiding is gevalideerd door het lerarenregister.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Introductie 21st century skills
• Kennismaking met SOLE’s (Self Organised Learning Environments)
• Analytisch kijken naar tools en werkvormen
• Nulmeting van je eigen school
• Kennismaken met de Makermovement
• Organisatie en financiën
• Flipping the classroom
• Coaching
Voorbeelden van opdrachten:
• Voer een nulmeting uit op je eigen school
• Bereid een Makermovement-activiteit voor
• Voer een coachingsgesprek met een collega

Voor

Leraren, directeuren, intern begeleiders in het basisonderwijs

Aantal deelnemers:

Min. 10 - max. 20 personen, op locatie georganiseerd

Locatie

Bij jou op school

Kosten

€ 495,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Benodigdheden

Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet

Duur

25 studie-uren, waarvan 3 klassikale bijeenkomsten à 4 uur en 13 uur aan studieopdrachten die op school uitgevoerd dienen te worden

Inschrijven

[contact-form-7 id=”7479″]
Support