Skip to main content

Inhoud

ParnasSys is het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem in het PO. Maar
hoe kun je ParnasSys inzetten binnen een effectieve klassenorganisatie? En welke analyses
bieden beter inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen? Deze Masterclass richt zich op het
effectief en efficiënt inzetten van ParnasSys.
Vaardigheden die aan bod komen:
• invoeren van leerlingen, toetsgegevens en notities
• analyseren van toetsgegevens
• opzetten van systematische leerlingzorg
• de toepassing van verschillende additionele modules
De opleiding biedt een combinatie van theorie en actieve werkvormen, maar heeft bovenal een
praktische insteek: deelnemers passen vaardigheden direct toe in de eigen ParnasSys-omgeving.
1-daagse opleiding
Deze is met name gericht op de eindgebruiker van ParnasSys. Vanuit de rol van leraar, intern
begeleider en schoolleider wordt gekeken naar de toepassing van ParnasSys binnen de
methodiek van Handelingsgericht werken (HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW). Hiernaast
is in vogelvlucht aandacht voor een aantal meest relevante modules van ParnasSys.
3-daagse opleiding
De 3-daagse opleiding is naast de inhoud van de 1-daagse opleiding ook gericht op de
ontwikkelaar van de lokale ParnasSys-omgeving. Vanuit de rol van ICT-coördinator wordt
o.a. gekeken naar het opzetten van de groepskaart, (niet-)methodetoetsen, notitie en
plancategorieën en het digitaal rapport. De 3-daagse opleiding biedt tussen elke bijeenkomst
huiswerkopdrachten waarin aangeboden kennis en vaardigheden worden toegepast in de eigen
ParnasSys-omgeving.

Voor

Leraren, directeuren, intern begeleiders in het basisonderwijs

Aantal deelnemers:

Min. 10 - max. 20 personen, op locatie georganiseerd

Locatie

Bij jou op school

Kosten

1-daagse opleiding: € 195,- per persoon (vrijgesteld van btw)
3-daagse opleiding: € 495,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Benodigdheden

Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet

Duur

25 studie-uren, waarvan 3 klassikale bijeenkomsten à 4 uur en 13 uur aan studieopdrachten die op school uitgevoerd dienen te worden

Inschrijven

[contact-form-7 id=”7479″]
Support