Skip to main content

Persoonlijke ontwikkeling is niet zo belangrijk. Laat staan op het gebied van ICT. Waarom zou je zoveel moeite doen? Het zal jouw tijd wel duren. Je leerlingen helpen je wel als je er niet uit komt, toch?

ICT is overal


Waarom is het belangrijk dat je je ICT-vaardigheden (en die van de rest van het team) op peil houdt? Waar je ook kijkt op school, overal kom je ICT tegen. Dat geldt niet alleen voor de ICT’er. Ook als leerkracht, directeur of administratief medewerker: je kunt er niet meer omheen. Je bekijkt de ontwikkeling in het leerlingvolgsysteem, laat ouders intekenen voor het 10-minutengesprek via een digitaal formulier, geeft je leerlingen de opdracht een presentatie te maken, verwerkt de bonnetjes, plant iets in je agenda of geeft uitleg op het touchscreen.

Voor jou èn je leerlingen
Je bent dus al elke dag bezig met ICT. Werken aan je ICT-vaardigheden maakt je werk plezieriger en interessanter. Het verbreedt je horizon en geeft je meer mogelijkheden om je lessen te verrijken. Uiteindelijk profiteren je leerlingen daar weer van. Ze zijn betrokken bij de les en gaan gemotiveerd aan de slag, want wat ze op school doen sluit aan bij de digitale wereld waarin ze leven. Hoe moeten we ze klaarstomen voor een toekomst vol ICT als we zelf de basis niet goed onder de knie hebben?

De 4 bouwstenen van ICT-bekwaamheid
ICT-bekwaamheid kun je volgens Kennisnet opdelen in 4 bouwstenen. Deze bouwstenen kunnen je inzicht geven over wat ict-bekwaamheid precies is, binnen de verschillende contexten waarin leraren werken.

1. digitale geletterdheid, dat gaat over hoe jij de leerlingen voorbereidt op de digitale wereld waarin zij leven. Tegenwoordig is iedereen namelijk altijd en overal online. Zeker als leerkracht is het van belang om te snappen hoe leerlingen communiceren en wat zij doen op internet.

2. leersituatie, dat gaat over hoe je leerlingen nieuwe dingen aanleert en welke ICT-middelen je daarvoor gebruikt. Tegenwoordig zijn er veel bronnen (blogs, websites, applicaties) die je kunt gebruiken voor het onderwijs. Aan jullie de taak om als team de meest geschikte bronnen te selecteren.

3. organisatie, dat gaat over de manier waarop jullie persoonlijke gegevens verwerken en welke digitale middelen er ingezet worden rondom communicatie. Wie heeft er toegang tot de systemen en wat wordt er met de persoonlijke gegevens gedaan? Dit is belangrijk om vast te stellen in verband met de privacy. Hetzelfde geldt voor communiceren naar elkaar. Wie mailt welke ouder en welke informatie staat er in de e-mail?

4. professionalisering, dat gaat over hoe je alle kennis het beste kunt combineren met de juiste middelen. Om professioneel onderwijs te bieden, moeten alle medewerkers binnen het onderwijs weten hoe ze hun ICT-vaardigheden het best kunnen inzetten.

Blijven leren


Wat denk je, valt er voor jou nog iets te leren op ICT-gebied? En hoe zit dat met je collega’s? Vast wel! Maar waar begin je dan? En hoe doe je dat op een structurele manier? Je moet dan eerst weten hoe het ervoor staat met de kennis en vaardigheden binnen de school. Cloudwise heeft daar een uitgebreide scan voor ontwikkeld: de ICT-vaardigheden scan.

Hoe werkt de scan?
Een ICT-vaardigheden scan bestaat uit een aantal onderdelen:

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we wie jullie zijn als school, wat je van de scan verwacht en maken we een planning. We stellen samen doelen op en bekijken de prioriteiten op het gebied van ICT. Hierna vult iedere medewerker een persoonlijke vragenlijst in. Op deze vragenlijst staan alle basis- en gevorderden ICT-vaardigheden die we vooraf bepaald hebben. Elke medewerker geeft bij elke vaardigheid aan of hij deze wel of niet bezit. Van elke ingevulde vragenlijst maken we een persoonlijk overzicht. Vervolgens maken we een analyse die de basis legt voor het adviesgesprek.

Tijdens het adviesgesprek gaan we uitgebreid in op de resultaten uit de analyse en bespreken we het advies op basis van de besproken doelen. Op basis daarvan kunnen we een professionaliseringstraject voor je samenstellen. Dit traject is afgestemd op de behoeftes op het gebied van ICT. Zo kan elke medewerker zich ontwikkelen op het gebied waar hij of zij in wil groeien.

Benieuwd hoe het er op jouw school voor staat qua ICT-vaardigheden?

Aanmelden

Leave a Reply

Support