Skip to main content

Normenkader IBP

Privacy & Security op jouw school op orde brengen? Cloudwise ondersteunt je!

Het ‘Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (IBP-FO)’ is een set van normen en richtlijnen ontworpen om scholen te helpen hun informatiebeveiliging en privacybeleid te versterken. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het waarborgen van digitale veiligheid binnen het onderwijs, in overeenstemming met wettelijke eisen. Dit kader helpt schoolbesturen bij het identificeren, beoordelen en aanpakken van digitale risico’s, met als doel een veilige leeromgeving voor leerlingen en schoolpersoneel te creëren.
Heb je onze videopodcast al gezien? Bekijk de aflevering “IBP, wat moet je ermee?”.

Grip op het normenkader IBP-FO met Cloudwise

Begin 2023 introduceerde het ministerie van OC&W – in samenwerking met SIVON, de po- en vo-raad en Kennisnet – het plan om voor iedere leerling een digitaal veilige omgeving te creëren. Om de doelen in dit programmaplan te kunnen toetsen, werd tegelijkertijd het ‘Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (IBP-FO)’ gelanceerd. Dit document bevat 69 normen waar alle schoolbesturen eind 2027 aan moeten voldoen.
 
Al vóór de komst van het normenkader werkten we bij Cloudwise hard aan het bieden van zo veilig en vertrouwd mogelijk digitaal onderwijs via ons COOL leerplatform. En nu scholen zich nog meer bewust worden van het belang van digitaal veilig onderwijs dankzij de komst van deze landelijke plannen en gestelde kaders, kun je met ons meteen de eerste stappen zetten. Cloudwise helpt je graag het normenkader te implementeren en de hoogste, continu groeiende beveiligingsrisico’s direct uit te sluiten.

Welke uitdagingen heeft het onderwijs?

Om te kunnen voldoen aan het normenkader in 2027 zal je als schoolbestuur de komende jaren voor significante uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid en de implementatie van het normenkader komen te staan.

Kennis

Het vergroten van kennis over digitale veiligheid en het normenkader is cruciaal. Scholen dienen te investeren in training en ontwikkeling om personeel uit te rusten met de nodige vaardigheden om digitale risico’s effectief te beheren en aan de normen te voldoen.

Tijdspad

Het implementeren van het normenkader IBP-FO vereist een duidelijk en haalbaar tijdspad. Scholen moeten prioriteiten stellen en realistische deadlines vaststellen om aan de gestelde eisen te voldoen zonder de dagelijkse operatie te verstoren.

Capaciteit

Capaciteit is een veelvoorkomende uitdaging, waarbij scholen vaak de interne middelen missen om de vereiste maatregelen te implementeren. Het verkennen van externe ondersteuning en het efficiënt inzetten van bestaande middelen zijn essentieel voor succes.

Iedereen heeft wel iets te verbergen.

Je hebt als school, maar eigenlijk als mens op zichzelf, veel meer te verbergen dan je je vaak bewust van bent. Maar wat is dat dan eigenlijk en wat kan iemand er voor kwaads mee aanrichten? Het is dan ook van belang om te investeren in bewustzijn bij medewerkers én leerlingen over de dreigingen die digitaal onderwijs met zich meebrengt.

Het stelt je in staat om proactieve maatregelen te nemen om de beveiliging van systemen en (persoonlijke) gegevens te borgen.

Juist scholen zijn en worden steeds meer een belangrijke target voor hackers!

Gestolen leerlingdata gebruikt voor phishing en identiteitsdiefstal.

Scholen slaan vaak een schat aan persoonlijke informatie op, waaronder namen, geboortedata, adressen en soms zelfs financiële gegevens. Deze gegevens zijn waardevol voor identiteitsdiefstal of kunnen worden gebruikt voor gerichte phishing-aanvallen.

Financiële gegevens van  honderden ouders lagen voor het oprapen.

Scholen beheren vaak een schat aan financiële gegevens, zoals betalingsinformatie van ouders voor schoolgeld, subsidies, en budgetten. Hackers kunnen proberen toegang te krijgen tot deze gegevens om financieel gewin te behalen.

School heeft al jaren niet door dat hackers eenvoudig meekeken.

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale systemen voor administratie, lesgeven en communicatie. Met de groei van afstandsonderwijs zijn scholen afhankelijker geworden van online platforms en digitale infrastructuur. Hackers kunnen proberen deze systemen aan te vallen om de continuïteit van het onderwijs.

Kwetsbare leerling slachtoffer van slecht wachtwoord van een docent.

Studenten vormen vaak een jonge en relatief onervaren doelgroep als het gaat om online veiligheid. Hackers kunnen proberen om via scholen toegang te krijgen tot deze doelgroep voor verschillende doeleinden, zoals bevoorbeeld marketingcampagnes.

Digitaal veilig onderwijs volgens het normenkader IBP-FO.

Hoe zorg ik daarvoor?

Het normenkader IBP-FO is een cruciaal onderdeel van het overkoepelende programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’. Dit plan biedt scholen een gestructureerde aanpak om door middel van operationele doelen hun digitale veiligheid en privacybeleid te versterken.
 
Het programmaplan legt de basis voor het veilig gebruik van digitale middelen in het onderwijs, waarbij zowel leerlingen als personeel worden beschermd tegen digitale bedreigingen. Door dit kader te volgen, kunnen scholen niet alleen eind 2027 aan alle wettelijke vereisten voldoen, maar ook een veilige en bevorderlijke leeromgeving garanderen voor elke leerling.

De rol en oplossingen van Cloudwise

We spelen een belangrijke rol voor scholen om de digitale veiligheid te realiseren en bewaken, en bieden een reeks oplossingen die zowel op techniek als op de mens gericht zijn. Met de integrale aanpak van Cloudwise versterk je de digitale veiligheid op jouw school en realiseer je een digitaal veilige leeromgeving voor iedereen.

Bewustwording en training

De sleutel tot digitale veiligheid ligt niet alleen in de technologie zelf, maar vooral in het bewustzijn van de gebruikers. We focussen ons daarom op het verhogen van dit bewustzijn door een reeks trainingen en programma’s die niet alleen de kennis verrijken, maar ook de dagelijkse praktijk van digitale veiligheid op scholen verbeteren.

Technische ondersteuning en security services

In de huidige digitale wereld is de technische infrastructuur van essentieel belang voor het onderwijs. We bieden robuuste technische oplossingen en beveiligingsmaatregelen om scholen te beschermen tegen de steeds veranderende dreigingen en zorgen er daarmee voor dat het onderwijs altijd door kan gaan.

Advies en organisatorische ondersteuning

De juiste organisatiestructuur en kennis zijn cruciaal voor het effectief beheren van informatiebeveiliging en privacy. Cloudwise levert expertise in het adviseren van scholen over de beste praktijken, het organiseren van IBP-FO, en het ontwikkelen van een duurzame veiligheidscultuur binnen het onderwijs.

Begin met een nulmeting!

Met de komst van het programmaplan DVO en het Normenkader IBP voor het funderend onderwijs zijn er heel wat eisen geïntroduceerd waar je als schoolbestuur eind 2027 aan moet voldoen. Heb je geen idee waar je moet beginnen en welke maatregelen je tegelijkertijd kunt nemen? Cloudwise helpt je met het aanbrengen van prioriteiten.

Met onze hulp maak je de grote hoeveelheid aan normen een stuk beter hanteerbaar en sluit je binnen no time veel hoge beveiligingsrisico’s uit.

Support