Skip to main content

Opleiding Post-hbo I-Coach​

Onmisbaar in het digitale tijdperk

Details

 • Doelgroepen: PO, VO, Leraren, ICT’ers

 • Trainingsduur: 10 modules van 3 uur

 • Onderwerp in training: ICT-beleid

 • Extra informatie: Totale studiebelasting: 212 uren, waarvan 40 contacturen. Kosten: € 2.775,- + € 150,- verdiepingsdag per deelnemer.

NB. Deze opleiding wordt gefaciliteerd door onze zusterorganisatie. 

In het onderwijs van vandaag is een prominente rol weggelegd voor ICT-coördinatoren en I-coaches. Zij zijn met hun ondersteunende en adviserende functie in hoge mate verantwoordelijk voor het rendement van ICT op hun school of scholen.

De opleiding Post-hbo I-Coach is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Deze opleiding heeft een totale studiebelasting van 212 uren, waarvan 40 contacturen. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden zijn de contacturen online of op locatie.

Ontwikkel je ICT-coördinatievaardigheden

De opleiding Post-hbo I-Coach neemt één jaar in beslag en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers. Tijdens de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De deelnemer kan na afronding een diploma toevoegen aan zijn of haar bekwaamheidsdossier en in aanmerking komen voor salarisschaal L11.

Welke thema’s staan er centraal tijdens de opleiding?

 • De rol van de ICT-coördinator
 • Visie en beleid met betrekking tot leren met ICT
 • Kennis over ICT opdoen, delen en beheren
 • Project- en verandermanagement
 • Lesmaterialen en innovatief ICT-gebruik
 • Borgen van ontwikkelingen

Waarom kies je voor de de opleiding Post-hbo I-coach?

 • Houd relevante ICT-kennis up-to-date
 • Focus op zowel persoonlijke ontwikkeling als schoolontwikkeling
 • Gericht op de praktijk, en vooral op je eigen praktijk
 • Sluit aan op de laatste ontwikkelingen
 • Al 15 jaar toonaangevend in onderwijsland; bijna 1.000 ICT’ers opgeleid
 • Aangemeld bij Registerleraar
 • Officieel geaccrediteerd en officieel diploma van Stichting Post-hbo

Van theorie naar praktijk in ICT-beleid

Tijdens de opleiding Post-hbo I-Coach verwerf je competenties die je nodig hebt om het gebruik van digitale middelen beleidsmatig te integreren in je onderwijs. Bij beide opleidingen behandelen we een breed scala aan thema’s die in dit verband relevant zijn. Op een aantal van die thema’s valt nog een interessante verdiepingsslag te maken. Daarom organiseren we na afronding van de opleidingen voor alle deelnemers een verdiepingsdag op een centrale plek in Nederland. Tijdens deze dag leer je theorie te vertalen naar praktijk, in hands-on sessies waarin we ook veel aandacht hebben voor netwerken, inspiratie en kennisdeling.

Themas’s:

 1. Update digitale geletterdheid
 2. Privacy en AVG
 3. Kleuters en ICT
 4. Blended learning met Google en Microsoft
 5. STEAM
 6. Digitaal welzijn
 7. A.I. in het onderwijs

1. Update digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is een thema dat in onze opleidingen uitgebreid aan de orde komt. Maar het is ook een onderwerp dat volop in beweging is en waarover continu veel wordt gesproken. Daarom grijpen we de verdiepingsdag aan als middel om je bij te praten over de actuele stand van zaken en eventuele nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Op het moment dat de dag plaatsvindt, zal het landelijke Kerndoelenteam waarschijnlijk de eerste pilots hebben afgerond. Als dat inderdaad het geval is, kunnen we de resultaten en bevindingen daarvan met je delen en bespreken. Daarbij leggen we ook verbindingen met onderwijskundige concepten die samenhangen met de belichte aspecten van digitale geletterdheid. Zo ben je na de verdiepingsdag weer helemaal op de hoogte!

2. Privacy en AVG
Regels op het gebied van AVG en privacy zijn belangrijk voor scholen. Het naleven van deze regels draagt ertoe bij dat persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers worden beschermd, en niet onrechtmatig worden gebruikt of gedeeld. Scholen moeten ervoor zorgen dat technologie en medewerkers aan de wet- en regelgeving voldoen. In de praktijk levert het implementeren van een AVG- en privacybeleid op scholen heel wat uitdagingen op. I-coaches hebben er vaak de handen vol aan. In deze workshop bekijken we eerst hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit. Die theorie vertalen we vervolgens naar een aantal praktische tips waar jij op school direct mee aan de slag kunt.

3. Kleuters en ICT
Het integreren van ICT in het kleuteronderwijs is cruciaal en een belangrijke taak voor een I-coach in het onderwijs. Als je kleuters al op jonge leeftijd laat kennismaken met technologie, leren zij spelenderwijs om te gaan met de digitale wereld en middelen op een verantwoorde manier te gebruiken. In deze sessie zoeken we de verdieping door belangrijke materialen en werkvormen onder de loep te nemen. Vervolgens maken we de praktische vertaalslag naar didactiek, en leer je hoe jij als ICT’er/I-coach je onderbouwcollega’s kunt begeleiden in het maken van keuzes op dit gebied.

4. Blended learning met Google of Microsoft
Blended learning is een effectieve manier om digitale geletterdheid aan te leren. Door de combinatie van fysieke en digitale leeromgevingen krijgen leerlingen de kans om op verschillende manieren met het materiaal om te gaan en hun digitale vaardigheden te verbeteren. Bovendien biedt blended learning meer flexibiliteit en efficiëntie voor zowel docenten als leerlingen. Er zijn nu al scholen in Nederland waar de leerlingen vier dagen per week naar school gaan en de vijfde dag thuis werken aan een onderzoekend leren-opdracht in Google Classroom en/of Microsoft Teams. Als ICT’er/I-coach kun jij een belangrijke rol spelen in het begeleiden van je collega’s bij de toepassing van blended learning in de klas. In deze sessie kijken we wat we wel en niet verstaan onder blended learning en hoe je komt tot een goede balans tussen fysiek en digitaal. Vervolgens leer je hoe je de implementatie heel praktisch kunt aanpakken met behulp van Google Classroom of Microsoft Teams, en hoe jij je collega’s daarin kunt coachen.

5.STEAM
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) ligt op het vlak van computational thinking, een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid. Het is gekoppeld aan het concept Onderzoekend en Ontwerpen Leren en het vak Wetenschap en Techniek. Als ICT’er/I-coach kun je STEAM integreren in digitale geletterdheid door projecten aan te bieden die technologie, kunst en wetenschap samenbrengen. Dat bevordert creativiteit en innovatieve denkvaardigheden en bereidt leerlingen voor op digitale uitdagingen. Daarbij is het proces belangrijker dan het product. In deze sessie maak je kennis met concrete middelen in dit verband. Je leert hoe je techniek- en roboticalessen en concepten als kunstmatige intelligentie praktisch kunt inzetten in de les, en welke begeleidende rol jij daarin kunt spelen voor je collega’s.

6. Digitaal welzijn
Digitaal welzijn gaat een stap verder dan mediawijsheid, onderdeel van digitale geletterdheid. Hier gaat het om de vraag hoe leerlingen zichzelf in balans houden in de gedigitaliseerde wereld van nu. Een belangrijk onderwerp, zeker in een tijd waarin steeds meer kinderen kampen met burn-outverschijnselen door de druk van digitale media en oogproblemen krijgen als gevolg van overmatige schermtijd. Het is belangrijk om kinderen te leren dat er in het leven ook offline-tijd moet zijn, en dat ze zich niet moeten laten leiden door de enorme hoeveelheden digitale prikkels die ze iedere dag kunnen krijgen. Jij kunt hierin een belangrijke rol spelen op jouw school. In deze sessie gaan we op zoek naar waar je in de praktijk tegenaan kunt lopen. Je krijgt ook handvatten voor hoe je op beleidsniveau richting kunt geven aan het omgaan met dit ethische vraagstuk, en hoe je collega’s hierin kunt coachen.

7. A.I. in het onderwijs
Artificial Intelligence (A.I), ofwel kunstmatige intelligentie. We horen er de laatste tijd veel over in de media en niet altijd in een positieve zin. Maar, welke kansen biedt A.I. voor het onderwijs? Er ontstaan steeds meer programma’s en tools op basis van (elementen van) A.I. die een hoop tijdswinst kunnen opleveren voor de leerkracht. Daarnaast kan A.I. ook voor meer inclusie voor het onderwijs zorgen. Tijdens deze sessie zul je, met een rugzak vol inspiratie, weer de terug de school in lopen!

Kosten
Deze verdiepingsdag kost € 150,- per deelnemer (incl. lesmateriaal). Genoemde prijzen zijn vrij van BTW.

Incompany werkt nóg beter!

Deze opleiding is ook incompany te volgen, op jouw locatie en voor alle ICT’ers binnen je bestuur. De ervaring leert dat een incompany-traject de hoogste opbrengst heeft, doordat het opleidingsprogramma is afgestemd op de doelen, wensen en behoeften van jouw organisatie.

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur, maar kan incompany gegeven worden op 5 hele dagen verspreid over 1 jaar.

Data 2024-2025

De Post-hbo opleiding I-coach wordt gegeven in vijf regio’s (noord, zuid, oost, west en midden). De locaties en data per regio zie je hieronder:

Locatie: n.t.b.

Tijd: n.t.b.

Data

 • woensdag 16 oktober 2024
 • woensdag 11 december 2024
 • woensdag 8 januari 2025
 • woensdag 22 januari 2025
 • woensdag 26 februari 2025
 • woensdag 26 maart 2025
 • woensdag 21 mei 2025
 • woensdag 25 juni 2025

Locatie: Expolaan 50, 7556 BE Hengelo (Ov)

Tijd: 09.30 – 16.30 uur (incl. lunch)

Data

 • woensdag 9 oktober 2024
 • woensdag 27 november 2024
 • woensdag 5 februari 2025
 • woensdag 26 maart 2025
 • woensdag 21 mei 2025

Locatie: n.t.b.

Tijd: n.t.b.

Data

 • woensdag 16 oktober 2024
 • woensdag 11 december 2024
 • woensdag 8 januari 2025
 • woensdag 22 januari 2025
 • woensdag 26 februari 2025
 • woensdag 26 maart 2025
 • woensdag 21 mei 2025
 • woensdag 25 juni 2025

Locatie: n.t.b.

Tijd: n.t.b.

Data

 • woensdag 9 oktober 2024
 • woensdag 20 november 2024
 • woensdag 15 januari 2025
 • woensdag 5 februari 2025
 • woensdag 26 februari 2025
 • woensdag 9 april 2025
 • woensdag 14 mei 2025
 • woensdag 25 juni 2025

Locatie: Lage Biezenweg 3, 4131 LV Vianen

Tijd: 09.30 – 16.30 uur (incl. lunch)

Data

 • woensdag 16 oktober 2024
 • woensdag 11 december 2024
 • woensdag 12 februari 2025
 • woensdag 2 april 2025
 • woensdag 28 mei 2025

Samen bouwen we aan een digitale toekomst!

Maak kennis met de Cloudwise Academy

Onze Academy bestaat uit enthousiaste, gecertificeerde trainers en onderwijsadviseurs. Deze Cloudwisers hebben ieder hun eigen expertises en velen van hen hebben een achtergrond in onderwijs en ICT. We bieden op verschillende manieren ondersteuning: van trainingen in ICT-tools tot aan advies en begeleiding in ICT-professionaliseringstrajecten. Elke begeleiding is op maat en gericht op het type onderwijs en de inzet van technologie op jouw school.

Support