Skip to main content

Digitaal Veilig Onderwijs

Breng de digitale veiligheid op orde met Cloudwise: veilig én zonder gedoe

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van (leerling)data en digitale middelen en is daardoor sterk afhankelijk van een ICT-leverancier als Cloudwise. Digitaal veilig onderwijs is meer en meer een basisvoorwaarde die op elke school in orde moet zijn.
Onze ambitie is om iedere school of stichting weerbaar te maken tegen digitale dreigingen. Er staat één vraag altijd centraal: Hoe kan je er als schoolbestuur voor zorgen dat je met vertrouwen alle voordelen kan benutten die digitaal onderwijs te bieden heeft voor je leerlingen? Vragen die hieruit voortvloeien zijn:
 
  • Met welke maatregelen moeten we beginnen?
  • Wat zijn de meest voorkomende risico’s in het digitale onderwijs?
  • Hoe minimaliseren we die risico’s?
  • Hoe beheersen en beheren we alle digitale tools, databronnen en systemen?

Het ‘Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs’, dat is ontstaan uit het Programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’, benadrukt nogmaals dat privacy en security voor iedere school onmisbaar is. 

Risico’s van onderwijs via digitale middelen.

Digitaal onderwijs biedt vele voordelen, maar zorgt ook dat scholen en stichtingen enorm afhankelijk zijn van ICT. Er liggen veel dreigingen op de loer die de privacy en security makkelijk in het geding kunnen brengen.

Kan jij je de volgende krantenkop voorstellen met jouw school in de hoofdrol?

Misbruik leerling-gegevens zorgt voor stress op school.

Onvoldoende afspraken met softwareleveranciers kunnen leiden tot onbevoegde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens. Dit kan de privacy van leerlingen en medewerkers ernstig in gevaar kan brengen. De kans op datalekken wordt groter, waardoor gevoelige informatie in verkeerde handen kan vallen.

School gegijzeld door aanvallen van hackers op het netwerk.

Hackers gebruiken ransomware om systemen en gegevens te gijzelen, waardoor onderwijsactiviteiten en administratieve processen worden verstoord. Deze aanvallen kunnen ernstige financiële en operationele gevolgen hebben voor onderwijsinstellingen.

Slimme leerlingen vinden een uitweg uit leeromgeving.

Leerlingen zijn slimmer en technischer dan we ons soms realiseren. Ze vinden manieren om beveiligingssystemen te omzeilen of te manipuleren, wat kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot systemen of het wijzigen van gegevens. Dit onderstreept het belang van zowel technische beveiliging als bewustwording en training.

90% van de datalekken begint met menselijke fout.

Menselijke fouten, zoals het onbedoeld delen van gevoelige informatie of het vallen voor phishing-aanvallen, zijn de oorzaak van het merendeel van de beveiligingsincidenten. Het bevorderen van een cultuur van bewustzijn en zorgvuldigheid is cruciaal om deze risico’s te beperken.

Misbruik leerlinggegevens zorgt voor stress op school.

Onvoldoende afspraken met softwareleveranciers kunnen leiden tot onbevoegde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens. Dit kan de privacy van leerlingen en medewerkers ernstig in gevaar kan brengen. De kans op datalekken wordt groter, waardoor gevoelige informatie in verkeerde handen kan vallen.

School gegijzeld door aanvallen van hackers op het netwerk.

Hackers gebruiken ransomware om systemen en gegevens te gijzelen, waardoor onderwijsactiviteiten en administratieve processen worden verstoord. Deze aanvallen kunnen ernstige financiële en operationele gevolgen hebben voor onderwijsinstellingen.

Slimme leerlingen vinden een uitweg uit leeromgeving.

Leerlingen zijn slimmer en technischer dan we ons soms realiseren. Ze vinden manieren om beveiligingssystemen te omzeilen of te manipuleren, wat kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot systemen of het wijzigen van gegevens. Dit onderstreept het belang van zowel technische beveiliging als bewustwording en training.

90% van de datalekken begint met menselijke fout.

Menselijke fouten, zoals het onbedoeld delen van gevoelige informatie of het vallen voor phishing-aanvallen, zijn de oorzaak van het merendeel van de beveiligingsincidenten. Het bevorderen van een cultuur van bewustzijn en zorgvuldigheid is cruciaal om deze risico’s te beperken.

Wat is het programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’? 

Het Programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’ biedt een uitgebreide blauwdruk voor het verhogen van digitale veiligheid in het onderwijs. De focus ligt op het ondersteunen van schoolbesturen in het navigeren en beheren van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Hierin speelt bewustwording, professionalisering en de implementatie van technische en organisatorische maatregelen een sleutelrol. Met al deze zaken kunnen we je bij Cloudwise helpen.

Digitaal veilig onderwijs volgens het normenkader IBP-FO.

Scholen zijn zich steeds meer bewust van hoe belangrijk digitale veiligheid in het onderwijs en een goed beschermende ICT-infrastructuur nou echt zijn. 
 
De komst van het Programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’ heeft dit besef een extra boost gekregen en zorgt er samen met het normenkader voor dat alle schoolbesturen concreet weten welke veranderingen er in de schoolorganisatie op welk moment doorgevoerd moeten worden om de ambitie, genoemd in het programmaplan, eind 2027 te halen: “Elke leerling kan leren in een digitaal veilige omgeving”.

Waar te starten met Digitaal Veilig Onderwijs?

Cloudwise biedt je de eerste handvatten om je in te lezen voordat je aan de slag gaat met het veiliger maken van het digitale onderwijs op jouw school. Een goed begin is het halve werk!

Ontdek het programmaplan 2023, een uitgebreide gids die scholen ondersteunt in het veilig navigeren van de digitale wereld. Het biedt strategieën en doelen voor een integrale aanpak van informatiebeveiliging en privacy.

Het Normenkader IBP 2023 is essentieel voor scholen die hun digitale veiligheid willen waarborgen. Het biedt duidelijke richtlijnen voor het beschermen van persoonsgegevens en het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s.

De lijst met 11 basismaatregelen biedt praktische stappen voor scholen om hun informatie-beveiliging snel en effectief te verhogen. Een must-read voor elke onderwijsinstelling die digitale veiligheid serieus neemt.

Onze oplossingen: gericht op de mens en techniek

Bij Cloudwise hebben we een compleet pakket aan slimme oplossingen voor ingewikkelde technische en didactische vraagstukken, zodat leraren en leerlingen zorgeloos en veilig in de cloud kunnen werken. De techniek moet ten alle tijden goed werken en 100% veilig zijn. Naast het implementeren van geavanceerde technische maatregelen, zijn een deel van onze oplossingen gericht op de menselijke kant van cyber security. Een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje.

Bewustwording en training

De sleutel tot digitale veiligheid ligt niet alleen in de technologie zelf, maar vooral in het bewustzijn van de gebruikers. We focussen ons daarom op het verhogen van dit bewustzijn door een reeks trainingen en programma’s die niet alleen de kennis verrijken, maar ook de dagelijkse praktijk van digitale veiligheid op scholen verbeteren.

Technische ondersteuning en security services

In de huidige digitale wereld is de technische infrastructuur van essentieel belang voor het onderwijs. We bieden robuuste technische oplossingen en beveiligingsmaatregelen om scholen te beschermen tegen de steeds veranderende dreigingen en zorgen er daarmee voor dat het onderwijs altijd door kan gaan.

Advies en organisatorische ondersteuning

De juiste organisatiestructuur en kennis zijn cruciaal voor het effectief beheren van informatiebeveiliging en privacy. Cloudwise levert expertise in het adviseren van scholen over de beste praktijken, het organiseren van IBP-FO, en het ontwikkelen van een duurzame veiligheidscultuur binnen het onderwijs.

In 4 stappen naar een veilige digitale schoolomgeving

Advies en begeleiding op maat

Met de komst van het programmaplan en het normenkader zijn er heel wat eisen geïntroduceerd waar je als schoolbestuur eind 2027 aan moet voldoen. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Door nauw samen te werken met Cloudwise, zet je als school in het primair of voortgezet onderwijs meteen de eerste stappen om de belangrijkste risico’s op het gebied van privacy en security drastisch te verminderen. Dit begint bij het leggen van een sterke basis met ons stappenplan, geïnspireerd door het Programmaplan ‘Digitaal Veilig Onderwijs’.

Support