Skip to main content
1

Hoe ICT-vaardig zijn we?

Talent Primair is een onderwijsorganisatie met 24 basisscholen in Gooi en Vechtstreek waar men recent de ICT-vaardighedenscan heeft gedaan. De scan meet hoe vaardig een team is op het gebied van ICT. Kwaliteitsmedewerker en onderwijskundige Kristine Schoonhoven heeft dit traject samen met haar collega Derek Laout geleid, en vertelt hoe het traject is verlopen.
2

Blijven leren

De stap naar verdere ICT-professionalisering was volgens Kristine voor de stichting heel belangrijk. “Binnen Talent Primair spreken wij van ‘Meesterschap Primair’. Deze naam is er om de hele professionalisering bij de leerkrachten neer te leggen, want we vinden het belangrijk dat leerkrachten continu blijven leren.” Cloudwise kijkt met enthousiasme terug op een project rond de ICT-vaardighedenscan dat we voor Talent Primair mochten doen. De scanresultaten geven weer welke kennis en vaardigheden het team nog nodig heeft om de visie van de stichting te kunnen verwezenlijken. Na de scan wist Talent Primair hoe ze de gestelde doelen kunnen realiseren en aan welke vaardigheden van individuele medewerkers ze konden werken.
3

Een goed begin: de ICT-vaardighedenscan

Talent Primair koos voor de ICT-vaardighedenscan, omdat ze een goed beeld wilden krijgen van de vaardigheden. Ook voor de medewerkers zelf is het heel waardevol om te weten hoe digitaal vaardig ze zijn. De ICT-vaardighedenscan gaat onder andere dieper in op vragen zoals ‘hoe je alle kennis het beste kunt combineren met de juiste middelen’, en ‘hoe je de leerlingen voorbereidt op de digitale wereld waarin zij leven’. Na het invullen van een vragenlijst waarmee de vaardigheden werden getoetst, kreeg elke medewerker een persoonlijk document met de resultaten. Vervolgens ontving het bestuur een advies op maat dat varieerde van persoonlijke begeleiding en coaching tot klassikale trainingen. Waarna de scholen een ‘een menukaart met trainingen’ kregen en er bovenschools webinars werden georganiseerd.
4

Samen met Cloudwise

Cloudwise heeft het traject begeleid en ontwikkelde onder andere webinars en filmpjes die Talent Primair gebruikt voor op hun intranet. Als mensen hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld Google Classroom, dan kunnen zij de webinar of het filmpje hierover meteen bekijken. Anouk van Cloudwise Academy: “Toen de scholen dichtgingen zijn we in overleg met elkaar gaan kijken hoe wij, op basis van de informatie die we hebben, kunnen helpen met online tools die echt helpen. Waarin kunnen medewerkers hulp gebruiken? Welke tools worden nog niet voldoende gebruikt? Op basis van de resultaten zijn we gaan kijken welke webinars er nodig waren, waarbij men gewoon kan aanschuiven. En dat was ook echt de bedoeling: dat ze deze konden bekijken op het moment dat voor hen uitkwam.” Kristine: “Terugkijkend was het een hele mooie ontwikkeling. Door de begeleiding van Cloudwise wisten we welke stappen genomen moesten worden om in elk geval de crisissituatie, waar we eigenlijk in zaten op dat moment, op te lossen.”
5

ICT-competente medewerkers

Kristine Schoonhoven heeft ook enkele tips voor andere scholen die hiermee willen starten. “De professionalisering van het ICT-beleid is een proces van vallen en opstaan en, daar waar nodig, bijsturen. Digitale geletterdheid is geen vanzelfsprekendheid, dat geldt zowel voor leerkrachten als leerlingen, maar iets waar je structureel met elkaar aan moet werken.”

Kristine vervolgt: “Het is van belang het met elkaar af te stemmen omdat de leerkracht eigenaar is van de scanresultaten. Wij zijn nu bezig met het vervolg: hoe gaan wij dit integreren in ons hele systeem? Zodat er een standaardaanbod komt om verder te professionaliseren. Zo weet een school en een ICT’er waar iedereen staat en waar verder gewerkt kan worden aan de ICT-basisvaardigheden van ICT-competente medewerkers. Onze leerkrachten vinden het, net als wij, heel belangrijk om continu te blijven leren, en ook ‘eager’ te zijn om te blijven leren. Die verantwoordelijkheid ligt bij henzelf. Dat is natuurlijk ook het doel van de ICT-vaardighedenscan: een stukje bewustwording van de Google-omgeving. Daarnaast krijgt de leerkracht zelf ook een beeld van waar hij of zij staat qua ICT-vaardigheden. Nou, daar kan echt wat mee gedaan worden.”

6

Talent Primair in cijfers

De scholen van de stichting zijn openbare basisscholen waarvan vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 550 medewerkers verzorgt Talent Primair op 24 locaties basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? Neem dan contact met ons op via info@cloudwiseacademy.nl of bel naar 085 273 6124. 

Support