Skip to main content

|

Klantcase:

Stichting OBO

Alles valt onder één noemer, wat vooral prettig en eenvoudig werkt. Voor leerlingen & voor leerkrachten.

Stichting OBO & Cloudwise

Cloudwise is onlangs de samenwerking met Stichting OBO aangegaan. Hiermee ontzorgt Cloudwise 15 scholen met ICT-oplossingen die werken vanuit Microsoft én Google.

Maak kennis met Stichting OBO en kom meer te weten over het implementatieproces, de ervaringen en de reden voor OBO om te kiezen voor #SuperCOOL.

Video afspelen

Benieuwd hoe #SuperCOOL of #JustCOOL voor jouw situatie kan werken?

Wat doet Stichting OBO en wat is jouw rol?

Stichting OBO is het bestuur van vijftien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Wij richten ons op openbaar basisonderwijs. Dat betekent dus dat iedereen welkom is op onze OBO-scholen. Je wordt er erkend, gekend en gehoord. Ongeacht je achtergrond, overtuigingen of standpunten. Daarnaast streven we ernaar om toegankelijk te zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor spelen onze OBO-scholen een belangrijke rol in de buurt.

Mijn naam is Stef van Gastel en ik ben al meer dan dertien jaar verbonden aan OBO. In eerste instantie als leerkracht op de leukste school van Willemstad. Later kwam daar de rol als digicoach bij. Sinds iets meer dan een jaar ben ik regisseur ICT van stichting OBO. In deze bovenschoolse, verbindende rol werk ik samen met de scholen en digicoaches om de kwaliteit, vaardigheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van ICT te versterken en te verbeteren. Mijn doel is in de basis onveranderd gebleven: het onderwijs verbeteren en leuker maken door de juiste inzet van ICT.

stichting obo - supercool - cloudwise
sitchting obo - leonie roebroek - digicoach - cloudwise

Wat was de aanleiding om samen met een ICT-service provider zoals Cloudwise te gaan samenwerken?

Wij kwamen van een situatie waarbij iedere school zelf verantwoordelijk was voor het regelen van de ICT en alles wat daarbij komt kijken. Dankzij goede en bevlogen mensen was dit op een aantal scholen goed geregeld. Echter had niet iedereen die luxe en bovendien ging er veel tijd in het ‘blussen van brandjes en prikken van stekkers’ zitten, waardoor wij als digicoach-groep vonden dat we te weinig toe kwamen aan onderwijs. En dan met name hoe ICT ons onderwijs kon verrijken. We wilden niet langer de ‘stekkerboeren’ zijn. Dit moest toch anders kunnen?

Een aantal van onze scholen had hier inmiddels al een antwoord op gevonden. Zij waren zelf in zee gegaan met een partner voor het (totale) ICT-beheer. Hun ervaringen waren positief: ‘We worden ontzorgd en komen steeds meer toe aan datgene wat we leuk vinden; het digicoachen’. Vanuit deze ervaringen vonden we dat iedereen deze ‘ontzorging’ verdiende. Er is een wervingsproces gestart waarin we onze wensen, ideeën en eisen kenbaar hebben gemaakt. Na gesprekken met verschillende partijen was Cloudwise de partij die het beste aansloot bij de ideeën en wensen van onze stichting.

Wat is de visie op ICT binnen Stichting OBO?

Samengevat vinden wij bij OBO dat de inzet van ICT ons onderwijs moet verrijken, versterken en vooral ook leuker moet maken. Het moet leerlingen motiveren door nog beter aan te sluiten bij het leerproces en niveau van iedere leerling, door te ondersteunen bij complexe vraagstukken, door het stimuleren van de creativiteit en vooral ook door de vele mogelijkheden van de digitale wereld te ontdekken. Op (onder)zoek met een gezonde dosis ‘digitaal bewustzijn’, waarbij ze op de hoogte zijn van bepaalde risico’s op het gebied van beveiliging en privacy.

Daarnaast willen we dat ICT voor ons werkt; het moet het werk leuker en makkelijker maken.
Daarbij willen we ervoor zorgen dat de medewerkers er zo min mogelijk omkijken naar hebben en er altijd op kunnen rekenen.
Momenteel zijn we bezig met een visietraject om onze visie aan te scherpen en nog beter weg te zetten. Bij dit traject is de gehele digicoach-groep betrokken, iets wat we als zeer waardevol ervaren. We zijn daarbij voornamelijk onderwijsinhoudelijk.

Hoe verliep het implementatieproces?

Na de wervingsprocedure was ‘de opdracht’ grotendeels duidelijk. Iedere school had een eigen Office 365-tenant en een hoop data. Dit alles moest verhuisd worden naar de nieuwe,
overkoepelende OBO-tenant en daarnaast moest de COOL-omgeving voor alle scholen
ingericht worden, hardware opnieuw geïnstalleerd, bestaande systemen overgenomen en moest er een hoop maatwerk geleverd worden. Hoe konden we ervoor zorgen dat mensen er zo min mogelijk hinder van ondervonden? Samen met onze projectleider Kees Aarts hebben we een uitgebreide intake gehad om een blauwdruk voor alle scholen te maken. Dankzij de kennis en adviezen van onder andere Kees werden ons steeds meer zaken duidelijk waar we zelf helemaal geen rekening mee hadden gehouden. De expertise die bij ons ontbrak, werd opgevuld door Cloudwise. Nadat de ‘blauwdruk’ er lag, volgden er intakes op alle scholen waarbij de mate van maatwerk steeds duidelijker werd. Samen met directeuren, digicoaches en Cloudwise hebben we nagedacht over mogelijke oplossingen en deze zo goed mogelijk toegepast.

En dan is het zover: de dag waarop een school overgaat. In totaal ging het om 18 verschillende locaties, verspreid over een periode van ongeveer 2 maanden. Het merendeel van de migraties verliep soepel en mensen konden dezelfde dag weer aan het werk. Met zoveel maatwerk is het logisch dat er af en toe ook iets misgaat, dat hoort erbij. Gelukkig werken er een hoop kundige mensen bij Cloudwise die deze problemen zo snel en goed als mogelijk hebben opgelost. Al met al kijken we positief terug op alle migraties en zijn we zeer tevreden over hoe dit verlopen is.

Inmiddels werken de scholen al bijna een jaar met Supercool en zijn de ervaringen positief. De leerkrachten en leerlingen waren snel gewend aan het systeem en wanneer er problemen of vragen zijn, dan is Cloudwise Support voor iedereen bereikbaar. Ook dit wordt als zeer prettig ervaren.

stichting obo - ict-infrastructuur bij Cloudwise

Wat is jouw ervaring met de aangebrachte veranderingen in jullie ICT-infrastructuur?

Doordat er op voorhand grote verschillen waren tussen de scholen, geldt dat ook voor de mate waarin de ICT-infrastructuur veranderd is. Vooral de scholen die wat achterliepen op het gebied van hardware, plukken de vruchten van de aanpassingen die gedaan zijn op dit gebied.Meer stabiliteit, veel minder problemen. Voor de meeste scholen gold ook dat het COOL-portaal nieuw was, ondanks dat er soms al wel gewerkt werd met vergelijkbare oplossingen. Het gemak van één overkoepelend portaal voor zowel leerkrachten als leerlingen is van grote meerwaarde. De bovenschoolse beheer mogelijkheid zorgt ervoor dat ik in mijn rol veel werk weg kan nemen bij de scholen. Bovendien hoeft nu niet iedere school alles zelf te doen of uit te zoeken. Daar help ik bij en dat bespaart een hoop tijd en (soms) frustratie. Zo hoefde bijvoorbeeld het accepteren van de nieuwe voorwaarden van Google Workspace en het beheren van toestemming voor de aanvullende diensten slechts één keer te gebeuren. Iets dat in de oude situatie iedere school zelf had moeten doen. Wat een winst!

Jullie werken met Microsoft én Google binnen één stichting, hoe verloopt dat?

Wij vinden het maken van eigen keuzes belangrijk bij OBO. Sommige scholen hadden in een eerder stadium bewust gekozen voor óf Google óf Microsoft voor leerlingen en hadden hier al goed doordachte werkwijzen in ontwikkeld. Dit wilden we graag behouden en dat was gelukkig mogelijk. Doordat onze accounts achter de schermen zowel Google-, als Microsoftaccounts zijn, merken we hier eigenlijk niets van. Zodra we ingelogd zijn op de devices hebben we automatisch toegang tot beide aanbieders. Het hangt af van de afspraken en het gebruik per school, welke functies er actief zijn. In een later stadium hebben we altijd de mogelijkheid om hier aanpassingen in te maken. Deze vrijheid bevalt ons zeker!

Voor medewerkers hebben we wel gekozen voor uniformiteit en werken we allemaal met Microsoft. Dit levert ook weer voordelen op met betrekking tot het ontwikkelen van vaardigheden, het delen van kennis en het gemak bij een overstap tussen scholen. Bovendien heeft het gezorgd voor eenvoudige communicatiemogelijkheden en een goede vindbaarheid van medewerkers. Zeker met bovenschoolse PLG’s komt de meerwaarde van Teams duidelijk naar voren.

Zou je de samenwerking met Cloudwise aan andere stichtingen of scholen aanraden?

‘Ja!’

Benieuwd hoe #SuperCOOL of #JustCOOL voor jouw situatie kan werken?

Ook bouwen aan jouw digitale toekomst?

Cloudwise PO opleidingsgids - 2023 en 2024 - basisonderwijs
Support