Skip to main content

De nieuwe AVG privacywet bestaat uit heel veel pagina’s. Om het makkelijker te maken voor scholen, heeft Kennisnet vijf vuistregels eruit gepakt en beschreven. Hierdoor is de AVG wet makkelijker te begrijpen.

1.Doel en doelbinding
Vaak verzamelen scholen veel data over leerlingen. Niet alle data is relevant. De volgende twee vragen helpen je bij het verzamelen van de juiste en relevante data: Heb je een duidelijk doel voor datgene waar je gegevens voor nodig hebt? En worden de gegevens alleen voor dat doel gebruikt?

2. Grondslag
Voor het verzamelen en verwerken van data van leerlingen en leerkrachten, heb je toestemming nodig. Als de leerlingen jonger zijn dan 16 jaar, heb je als school toestemming van ouders nodig. Als leerlingen / leerkrachten ouder zijn dan 16 jaar, moeten zij zelf toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van hun gegevens.

Toestemming vragen aan ouders
Bij leerlingen tot 16 jaar heeft een school altijd toestemming nodig van de ouders om gegevens te verzamelen, te verwerken en bijvoorbeeld in te zetten op social media. Gebruik Google Formulieren om in een keer toestemming te vragen per mediakanaal.

3. Dataminimalisatie
Verzamel alleen data die je gaat gebruiken en probeer zoveel mogelijk data anoniem te verwerken.

4. Transparantie
Zorg altijd voor een duidelijke en transparante communicatie over het verzamelen van data. Licht leerlingen en ouders in over wat je met verzamelde data gaat doen. Laat het ze ook weten als er iets veranderd in processen of procedures.

5. Data-integriteit
Verzamelde data moet correct, actueel en inzichtelijk zijn. Spreek indien nodig vaste momenten af met ouders of collega’s waarop verzamelde data ingezien kan worden. Dit voorkomt dat je steeds tussendoor vragen krijgt.

Leave a Reply

Support