Skip to main content

Vraag je je ook af of de geplande toetsen en examens nog door kunnen gaan nu leerlingen thuiszitten? En ben je benieuwd of het mogelijk is om deze digitaal af te nemen? Lees onze tips hieronder.

Basisonderwijs

Juist in deze tijd is het extra belangrijk om zicht te houden op de vordering en leergroei van je leerlingen. Hebben leerlingen een achterstand opgelopen? Waar kun je als leerkracht meer aandacht aan besteden in de komende periode? Er is een grote kans dat je de M-toetsen ingepland had voor januari om deze vordering te meten. In sommige gevallen is het mogelijk om de toetsen digitaal – dus ook thuis – af te nemen, maar dit wordt voor het basisonderwijs afgeraden door LVS-toetsaanbieders en het ministerie van OCW.

Waarom niet thuis toetsen voor het basisonderwijs?
Niet elke leerling heeft een thuisomgeving waarin hij of zij zich voldoende kan concentreren. Daarnaast heeft niet elke school de faciliteiten om toetsen digitaal af te nemen en te controleren of er hulpmiddelen worden gebruikt. Daarom wordt er voor het basisonderwijs geadviseerd om de toetsen af te nemen wanneer leerlingen weer 1,5 week op school zijn. Zo hebben leerlingen voor de toetsen nog een tijdje fysiek les en krijgt iedereen de kans om in alle rust de toetsen te maken in de klas. Dit geeft je als leerkracht ook meer tijd om na te denken hoe je de toetsen wilt afnemen. Dat is fijn nu we te maken blijven houden met coronagerelateerde beperkingen, zoals uitval van leerkrachten en leerlingen.

Lesstof thuis oefenen
De stof die je nu behandelt, kun je natuurlijk wel tussentijds oefenen met opdrachten of quizzen die je klaarzet in Google Classroom. Zo krijg je snel en gemakkelijk inzicht of de leerlingen de stof begrijpen. Naast Google Classroom, kun je dit ook doen met onze app COOL Check. Met nog meer aanvullende opties. Met COOL Check maken leerlingen gemakkelijk digitaal opdrachten en toetsen. Ze kunnen hierbij geen andere apps, tabbladen of rekenmachine gebruiken. Zo hebben ze minder afleiding en weet je als leerkracht zeker dat de resultaten van de oefenopdrachten betrouwbaar zijn. Ondertussen kun je als leerkracht meekijken met het scherm van je leerlingen vanaf je eigen device. 

COOL Check is tot 1 juli 2022 gratis te gebruiken voor COOL gebruikers. Door middel van een online demonstratie laten we je kennismaken met de app, zodat je de dag erna zelf al een toets of opdracht klaar kunt zetten. Er zijn ook veel oefenprogramma’s voor de LVS-toetsen digitaal beschikbaar om de klas voor te bereiden. Zo kunnen leerlingen thuis alvast oefenen.

Voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs gelden niet voor alle leerlingen dezelfde regels. Zo mogen eindexamenkandidaten (nu nog) naar school, maar volgen de andere leerlingen onderwijs vanuit huis.

Niet examenklassen
De verplichte PTA toetsen (bovenbouw) moeten doorgaan, dit mag vanuit huis of op school. Voor het afnemen van andere toetsen mogen leerlingen niet naar school. Als je er als school voor kiest om deze toetsen door te laten gaan, zullen deze digitaal plaatsvinden. Aangezien de verwachting is dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs voorlopig nog thuis onderwijs krijgen, wordt toetsen een belangrijk onderwerp.

Op school toetsen
Met COOL Check neem je gemakkelijk en veilig toetsen af in een beschermde digitale omgeving. Zowel op school als op afstand. Deze app is te gebruiken op Chromebooks, waardoor je niet afhankelijk bent van het computerlokaal. In het computerlokaal is 1,5 meter vaak lastig te waarborgen en er kunnen niet meerdere klassen tegelijk gebruik van maken. Met COOL Check kun je als docent vanuit huis of een klaslokaal live meekijken op het scherm van leerlingen. Zo kun je op een veilige afstand surveilleren.

Thuis toetsen zonder fraude
Steeds meer scholen kiezen ervoor om toetsen digitaal, bij de leerlingen thuis, af te nemen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze eerlijk worden gemaakt? Met de digitale toetsomgeving van COOL kun je veilig en gemakkelijk digitaal toetsen. Zonder ingewikkelde technieken en frauderende leerlingen. Door de lockdownmodus in COOL Check kunnen leerlingen geen andere tabbladen openen, niet chatten van anderen of een rekenmachine gebruiken. Zo verklein je de kans dat leerlingen sjoemelen. Tijdens de toets kijk je als docent vanaf je eigen device mee op de Chromebooks van leerlingen. Uiteraard is dit geheel volgens de AVG- en andere richtlijnen. Naast het gebruik van COOL Check raden we aan om toetsvragen zo te stellen dat het antwoord niet snel terug te vinden is een boek. Toepassingsvragen is in dit geval beter dan kennisvragen. In COOL Check kun je zelfgemaakte toetsen uploaden, maar ook examenopgaven of toetsen die bij een methode horen.

Snel en gemakkelijk geregeld
De Examen app is te gebruiken op beheerde Chromebooks van school. In de meeste gevallen werken leerlingen hier al op vanuit huis, dus is er logistiek weinig extra’s te regelen. Vanaf een afstand kunnen we de Examen app op deze Chromebooks plaatsen. Zo hoeven leerlingen hiervoor niet naar school en dat voorkomt een hoop gedoe. Als docent zet je de Chromebooks van je leerlingen met één muisklik in de afgeschermde lockdownmodus. Zonder tussenkomst van de ICT-coördinator of een andere leverancier. Geen paniek dus als de ICT’er plots afwezig is of de helpdesk niet direct te bereiken is.

Probeer COOL Check gratis
Gebruik je het COOL platform al? Dan is COOL Check tot 1 juli 2022 gratis.

Lees hier wat je allemaal kunt met COOL Check. 

Eindexamenklassen
De maatregelen gelden niet voor eindexamenkandidaten. Zij mogen naar school komen voor lessen en het afnemen van toetsen. Steeds meer scholen kiezen er inmiddels voor om ook de examenleerlingen op afstand les te geven. Digitaal toetsen is in dit geval de enige optie om zicht en grip te krijgen op het niveau en de voortgang van de leerlingen. COOL Check komt hierbij van pas.

Er zijn een aantal aanpassingen voor de eindexamens voor het regulier onderwijs:

 • De examens worden in drie tijdvakken afgenomen in plaats van in één tijdvak. Tijdvakken 1 en 2 zijn bedoeld om examens te maken en tijdvakken 2 en 3 kunnen worden gebruikt voor herkansingen.
  • Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni 
  • Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni 
  • Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli
 • Het tweede tijdvak is uitgebreid van 4 naar 10 afnamedagen;
 • Leerlingen mogen dit jaar twee centraal eindexamens herkansen, in plaats van één;
 • Dit jaar worden de eindexamens volgens relatieve normering becijferd. Bij de beoordeling wordt er gekeken naar de prestaties van medeleerlingen, moeilijkheidsgraad van de examens en hoe de examens voorgaande jaren zijn gemaakt. Als een examen dit jaar slecht is gemaakt, kun je stellen dat de leerprestaties onvoldoende zijn geweest. De normering zal in dit geval soepeler zijn. Als het examen goed is gemaakt, worden deze iets strenger beoordeeld;
 • De centrale praktijkexamens gaan dit jaar niet door. De eindtermen van de praktijkvakken vervallen niet en zullen door middel van schoolexamens getoetst worden.

Oefenexamens havo
Geef je les aan havoleerlingen? We zijn de examens Engels en Nederlands van de afgelopen drie jaar aan het omzetten van PDF-bestanden naar Google en Microsoft Forms. Door deze toe te voegen in COOL Check kunnen leerlingen écht oefenen zonder te spieken en als docent kun je direct de toetsomgeving uitproberen. Zie hier een voorbeeld van zo’n oefenexamen. Wil je deze oefenexamens ontvangen? Laat het ons weten via dit formulier.

Stel je vraag!

We denken graag met je mee hoe je goed onderwijs kan blijven bieden. Heb je een vraag over het afnemen van digitale examens, toetsen of opdrachten? Stel ze gerust door contact met ons op te nemen via sales@cloudwise.nl of 085 273 6124.

Leave a Reply

Support