Skip to main content

Binnenkort ga je weer aan de slag met de jaarplanning voor komend schooljaar. Studiedagen, vergaderingen en andere gezamenlijke momenten worden gepland. Waarschijnlijk is het ieder jaar weer een uitdaging om dit programma rond te krijgen: welke onderwerpen komen aan bod op de studiedagen en waar gaat de focus naartoe? Omdat we zien dat ICT een steeds grotere rol speelt in het onderwijs, is het belangrijk dat er vanuit de organisatie tijd wordt vrij gemaakt om hier met je schoolteam aandacht aan te besteden. Hoe hoog staat ICT bij jullie op de agenda?

Het Vier in balans-model van Kennisnet laat zien dat je het hoogste rendement uit ICT kan halen als de vier bouwstenen in balans zijn: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Dit model zal zeker niet voor iedereen nieuw zijn, al sinds 2015 staat het voor veel scholen centraal als het gaat om ICT. Na al die jaren blijkt dit model nog steeds relevant te zijn. Nu meer dan ooit kan het sturing geven aan de besluitvorming rondom ICT in het onderwijs.

ICT in balans
Door aandacht te besteden aan de bouwstenen van het Vier in balans-model kan ICT nog beter gaan werken voor het onderwijs. Het gaat hier om de primaire processen, waarin je met behulp van ICT leerlingen kan ondersteunen in hun leerproces. Maar ook de secundaire processen, de organisatie van het onderwijs,  kunnen effectiever en efficiënter ingericht worden met ICT.

Het woord ‘balans’ speelt een grote rol bij de inzet van ICT in het onderwijs. Een school vol apparaten en een scala aan digitale leermiddelen zorgt niet per se voor een optimale inzet van ICT. Daartegenover staat dat een mooi geschreven beleidsplan, dat al tijden op de plank ligt te verstoffen, vaak ook niet aansluit bij de dagelijkse realiteit van de school. Verder helpt het ook niet dat de ontwikkelingen binnen ICT enorm snel gaan. Het is daarom zinvol om even te pauzeren en de huidige situatie goed in kaart te brengen. Vervolgens kun je met elkaar bepalen welke bouwstenen de meeste aandacht nodig hebben om de balans te creëren.

De ontwikkeling in de pandemiejaren
In de afgelopen twee jaar is het onderwijs genoodzaakt geweest om in ieder geval drie van de vier bouwstenen bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Het aantal apparaten binnen de scholen is vrijwel overal toegenomen, daarnaast is de rest van de infrastructuur ook steeds beter op orde. Er is gekeken naar de inzet van digitale toepassingen, hierdoor heeft de inhoud meer vorm gekregen. Tot slot moesten docenten hun eigen vaardigheden uitbreiden om onderwijs op afstand te verzorgen. Hiermee is de deskundigheid van veel van de docenten flink omhooggegaan. Nu de eindstreep van de pandemie in zicht is en de jaarplanningen op de agenda staan, is het een goed moment om stil te staan bij de vraag: ‘Hoe gaan we verder?’

Bouwen aan ICT
Door de ervaringen van de afgelopen twee jaar lijkt er een verschuiving plaats te vinden in het onderwijs. We gaan van ICT als een ‘leuk extraatje’ naar ‘ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs’. Dit kan betekenen dat de verschillen binnen schoolteams groter worden. Zo zijn er vaak een aantal koplopers die met veel plezier ICT een grote plek in hun onderwijs geven. Daarnaast kennen we allemaal de docenten die wat minder warm lopen voor ICT.

Met het oog op de bouwsteen deskundigheid, betekent dit waarschijnlijk dat een aantal docenten binnen het team iets harder moet lopen en aan de slag moeten met hun eigen vaardigheden. Gelukkig kunnen de koplopers hier al veel in betekenen: door te enthousiasmeren en hun good practices te delen, kan de uitvoering van de visie als een olievlek binnen een school verspreid worden. Daarmee komen we direct bij de bouwsteen visie. Door het opstellen van een gedeelde visie geef je alle teamleden de kans om zich te herkennen in de stappen die jullie als school gaan zetten om ICT een blijvende plek in jullie onderwijs te geven.

ICT op de agenda
Met schooljaar 2022/2023 al voorzichtig in het zicht hopen we dat we een volledig ‘normaal’ jaar tegemoet gaan. Een jaar waarin we terug kunnen blikken, om alle geleerde lessen een plek te kunnen geven, maar vooral met elkaar vooruit kunnen kijken. Dus: neem komend schooljaar de tijd om een pad uit te stippelen, om de deskundigheid van alle docenten vast te houden en te bevorderen en om een breed gedragen visie neer te zetten. Plan die ICT-trainingen alvast, organiseer met elkaar inspiratiesessies én bovenal: denk met elkaar na over de toekomst van ICT in jullie onderwijs.

Cloudwise Academy
Nieuwsgierig hoe Cloudwise je hierbij kan helpen? Met de Visiebepaler helpen onze onderwijsadviseurs je om een gedeelde visie te ontwikkelen. Meten waar je schoolteam op dit moment staat? De ICT-vaardighedenscan is een mooie tool om de ICT-vaardigheden van je medewerkers in kaart te brengen. Daarnaast bieden wij diverse trainingen en workshops om de deskundigheid van  docenten te verbeteren! Bekijk het volledige aanbod van onze Academy via onze website.

Leave a Reply

Support